Avenyföreningen strävar efter att alla butiker arbetar under gemensamma öppettider i området. Genom detta ökar tillgängligheten, marknadsföringen blir tydligare och vi kan locka fler besökare och nå ett större flöde.

Avvikelse kan förekomma i enskilda butiker.

Rekommenderade öppettider 2024