Säljer du mat eller dryck i engångsförpackningar?

Snart måste du erbjuda återanvändbara matlådor och muggar i din servering

Från den 1 januari 2024 måste du enligt förordning SFS 2021:996 erbjuda kunden möjligheten att få maten i en återanvändbar matlåda och drycken i en återanvändbar mugg.

För att minska nedskräpningen av engångsartiklar och resursförbrukningen ska den som på den svenska marknaden tillhandahåller dryck i en engångsmugg respektive den som tillhandahåller mat i en engångsmatlåda erbjuda möjlighet att få drycken/maten serverad i en återanvändbar mugg/matlåda.

Steget före lagkrav

Redan 2022 visade Göteborg vägen genom att ta fram en lösning som underlättade för alla stadens aktörer. Som första stad i Sverige lanserade Göteborg ett cirkulärt system för engångsfri take-away i staden. Systemet hette Panter.

Panter var ett samarbete med Göteborgs Stad, Göteborg & Co, Got Event, Avenyföreningen, Innerstaden Göteborg och Nordstan Göteborg samt med stöd från Naturvårdsverket.

Hej Clara Lidberg, grundare av Panter

Vad är Panter?
Panter är ett digitalt retursystem! Med hjälp av unika QR-koder på varje produkt kan vi hålla koll på vem som lånar vilken mugg och se till att 95% lämnas tillbaka inom en vecka.

Hur fungerar det i praktiken med logistiken etc för restaurangerna?
För användaren eller gästen fungerar det som ett digitalt bibliotekskort. De registrerar ett konto och lånar helt gratis. Om en förpackning inte lämnas tillbaka inom en månad drar vi 100 kr från deras kort. Lånade förpackningar kan lämnas tillbaka hos alla Panter-anslutna restauranger och caféer, vi fungerar som ett nätverk mellan olika aktörer.

Varför inför man denna lag?
Engångsförpackningar är ett miljö- och klimatproblem. De innehåller ett tunt lager av plast och hamnar tyvärr ofta i naturen. Dessutom är de svåra att återvinna och förbränns därför vilket leder till klimatutsläpp. EU har därför beslutat om en reglering som kräver en minskad användning och i Sverige är målet att halvera användningen senast 2026.

Är det många som känner till lagen?
Verkligen inte, varken privatpersoner eller krögare. De större café- och snabbmatskedjorna har bra koll och förbereder sig nu för lagens ikraftträdande 1 januari 2024.

Var har Panter använts fram till idag? Var kan jag köpa take away-mat idag och få den i en Panter?
Panter finns på platser där mat eller dryck säljs och erbjuds i engångsmuggar eller engångsmatlådor. I Göteborg finns vi på IKEA, Espresso House, Circle K, OKQ8 och restauranger som Melting Pot och The Hive mfl ute på Volvo Torslanda. Gå till app.panter.se för att se exakt var du kan testa Panter!

Du var med redan från början i vårt projekt, när vi ville börja etablera ett rotationssystem för flergångsmuggar och flergångslådor i Göteborg. Vad var utmaningarna då?
Våren 2022 kändes lagkravet fortfarande långt borta och restaurangbranschen hade precis genomlidit år av covidrestriktioner och utmaningar med el- och råvarupriser. Den här frågan stod inte högt på agendan. Men vi fick ett otroligt stöd från Göteborg och alla som var inblandade i projektet. Det var definitivt startskottet för Panter.

Vad är utmaningarna nu?
Nu är utmaningarna snarare de omvända. Med ett par månader kvar till lagkravet behöver tusentals serveringsställen Panter och vi fokuserar helhjärtat på att säkerställa att alla våra kunder har en smidig och bra lösning senast 1 januari.

Om man vill ansluta sin verksamhet till Panter. Hur går man då tillväga?
Vi samarbetar med Tingstad så det enklaste är att slå en signal till din kontaktperson på Tingstad eller maila kontakt@tingstad.se. Då har du återanvändbara förpackningar och är ansluten till Panters system lagom till årsskiftet!

Läs mer:

Info och kontakt: