Händer under 2024

Avenyföreningen arrangerar flera aktiviteter för medlemmarna under året.

Kalender för kommande medlemsaktiviteter

Medlemsmöten nätverk / information

Skapa värdefulla kontakter bland medlemmarna, både i form av frukost- eller kvällsmingel, ofta med en intressant gäst eller föreläsning. Information om tex byggnationer i centrum, supporterpolisens arbete och stora evenemang, tillsammans med trafikkontoret, polisen eller annan informerande part

Utbildningar

Genom ett samarbete med Innerstaden Göteborg och Göteborgs Köpmannaförbund erbjuds medlemmarna i båda föreningarna kostnadsfria utbildningar som kompetensutveckling.

Avenygalan / Vinnaren av ”Årets Avenyföretag

Årsmöte

En gång per år möts medlemmarna på årsmötet för att välja styrelse och riktningen framåt

Gatugruppsmöten

Verksamheterna på Södra vägen, Teatergatan och Götabergsgatan träffas för att diskutera gatuspecifika frågor

Fastighetsägarna Avenyn

Träffas regelbundet för att driva Avenyns utveckling framåt

Andra intressegrupper

Träffas mer sporadiskt då specifika frågor bör diskuteras (shopping, restauratörer, säkerhetsansvariga etc)