fbpx

Välkommen till
Avenyföreningen / Avenyn Paradgata AB

Vårt uppdrag är att genom samverkan utveckla attraktiva, trygga och unika mötesplatser i Avenyområdet, fyllda med upplevelser av hög kvalitet inom utbudet av kultur, nöjen och shopping.

Tillsammans med våra medlemsföretag på Avenyn och närliggande områden, Göteborgs Stad och andra aktörer arbetar vi aktivt för att höja Avenyområdets image. Allt för att Avenyn ska bli en självklar mötesplats och destination för både göteborgaren och turisten.

Vi arbetar för att ständigt utvecklas och är innovativa för att skapa nya möjligheter både för våra medlemsföretag, staden, besökaren och våra invånare.
Nu, idag och för framtiden!

Vill du bli en av oss? Klicka vidare på Bli medlem för att få ytterligare information!

För mer information kontakta:
Jessika Wassberg VD, jessika@avenyn.se eller 0733-505 220

VERKSAMHETSOMRÅDEN

För att nå våra mål arbetar Avenyföreningen med tre verksamhetsområden. För respektive handlingsplan, scrolla nedåt.

1. Platsutveckling

Hur vi arbetar med utvecklingen av Avenyområdet i rent-, snyggt-, tryggt- och tillgänglighetsfrågor samt som destination. Genom att vara en aktiv medlem i Göteborgs Citysamverkan vill vi också öka fokus på stadskärnans kvaliteter och utmaningar.

2. Marknadsföring

Hur vi arbetar för att öka besöksantalet och kundunderlaget till området arbetar vi med destinationsmarknadsföring, marknadsföringstjänster och evenemang.

3. Avenyn-Community

Hur vi arbetar för en stark gemenskap, ökat nätverkande och kompetensutveckling hos medlemsföretagen.

Det här är Avenyföreningen

Avenyföreningen är till för alla med intresse i Avenyområdet och grundades 1957 av handlare på Avenyn. Idag har både det geografiska området och medlemmarna utökats. Vi verkar från Kungsportsbron i norr till Korsvägen i söder och från Vasaparken i väster till Skånegatan i öster och föreningen har cirka 230 medlemmar. Verksamheten drivs i bolaget Avenyn Paradgatan AB.

Medlemsföretagen är fastighetsägare, restauratörer, handlare, teatrar, museer, hotell och övriga näringsidkare som vill verka för utvecklingen av området på och kring Avenyn.

Vår ambition är att höja områdets image som en mötesplats samt att det ska vara ett självklart mål för göteborgaren och turisten som letar efter shopping, mat samt kultur- och nöjesliv.

Avenyföreningen har fem anställda som arbetar för utvecklingen av Avenyn, bevakar medlemsföretagens intressen och marknadsför området. Dessutom arbetar vi med kompetensutveckling, nätverk och annan service för medlemmarna.

 

Kontakta oss gärna om du har några frågor.
Mail: info@avenyn.se

 

Trygghetspartner:

HANDLINGSPLAN PLATSUTVECKLING 2023

Vi verkar för destinationsutvecklingen av Avenyområdet och bevakar medlemmarnas intressen i rent-, snyggt-, tryggt- och tillgänglighetsfrågor. Genom att vara en aktiv medlem i Göteborgs Citysamverkan vill vi också öka fokus på stadskärnans kvaliteter och utmaningar.

RENT

Rent och fräscht är basen i en attraktiv stad. Därför har Avenyföreningen sedan länge engagerat sig i och arbetat för ett renare Avenyområde. Vi ska arbeta både förebyggande och operativt i rent- och städningsfrågor, skapa ordning med varuvagnar, lastpallar och sopor i hela området, arbeta för fler soptunnor och askkoppar etc.

Vi ska 2023:

 • Medverka i städmorgon tillsammans med Innerstaden som arrangeras av Citysamverkan och Göteborgs Stad
 • Genomföra städrundor med fimpsugning, affischnedtagning, resning av cyklar etc flera gånger varje vecka
 • Arbetsleda en eller flera Avenyvärdarassistenter i samverkan med Park & Natur via arbetsmarknadsprojekt
 • Samverka om Göteborgs Stad engagerar sommar- och vinterjobbande ungdomar som plockstädare i city genom lokaler och möblering i lokalerna

SNYGGT

Vi vill även att vårt område uppfattas som snyggt och vackert. Därför bevakar vi underhållet av gatorna, arbetar för mer grönt och mer belysning både sommar- och vintertid, att fler gator blir sommargator etc. Vi dokumenterar, rapporterar och gör rundvandringar.

Vi ska 2023:

 • Öka vinterbelysningen i området, bl a Kristinelundsgatan, Engelbrektsgatan, Avenyn och Götaplatsen
 • Se vilka dekorationspaket/streetdressing vid evenemang och högtider vi ska satsa på
 • Erbjuda rådgivning vid ansökan om tillstånd för dekoration/varuvisning
 • Arbeta för att uteserveringar med bygglov även godkänns under vintern samt uppmuntra till fler vinterserveringar
 • Bevaka stadens riktlinjer kring digital skyltning och reklam i gatumiljö

TRYGGT

Ett annat grundläggande område i en attraktiv stadsmiljö är att det känns tryggt och säkert att vistas där. Avenyföreningen har länge arbetat med trygghetsskapande projekt. Vi arbetar med trygghetsvandringar, motverkar svartaxi och arbetar för drogfritt på krogarna samt informationsfoldrar kring tiggeri och gatumusikanter.

Vi ska 2023:

 • Samordna trygghetsarbetet genom Trygg i Centrum med regelbundna möten
 • Arbeta för att Avenyområdet återigen kommer med i nästa ansökan om LOV3
 • Samordna mellan polisen och verksamheterna runt Götaplatsen inför studentfirandet
 • Fördjupa samarbetet med vår Trygghetspartner Securitas, bl a genom deras bevakningsring
 • Erbjuda säkerhetsutbildningar och HLR
 • Utveckla föreningens varningstjänst via sms och mail
 • Samarbeta med polisen vid större händelser och supporterpolisen vid högriskmatcher
 • Arbeta för att polisens kameror sätts upp igen

TILLGÄNGLIGHET

Förutom att ett område ska upplevas rent, snyggt och tryggt är den upplevda och faktiska tillgängligheten mycket viktig. Vi arbetar för en optimerad tillgänglighet av området oavsett kommunikationssätt.

Vi ska 2023:

 • Delta i arbetsgruppen Framkomlighet & Tillgänglighet via Citysamverkan
 • Bevaka tillgången till cykelställ i området
 • Bevaka tillgången till parkeringar för elsparkcyklar
 • Samarbeta med Apcoa i P-Hus Avenyn som skapar boendeerbjudanden och erbjudanden till handelns kunder
 • Arbeta för enhetliga öppettider för området
 • Visualisera p-platser på avenyn.se och arbeta för attraktivare parkeringar i området
 • Uppmärksamma och visualisera elbilsladdare på och runt Avenyn

SKAPA DESTINATIONER

Den platsutveckling som sker ska alltid ha ett destinationstänk. Genom att arbeta med besöksanledningar till platser och stråk skapar vi attraktivitet och fler besökare.

Vi ska 2023:

 • Arbeta med Avenyns övergripande platsidentitet tillsammans med Göteborg & Co, fastighetsägare, förvaltningar Göteborg Stad och övriga intressenter
 • Arbeta med Avenyns upprustning genom att vara en samlande kraft för fastighetsägare och verksamheter i projektets planeringsfas
 • Götaplatsen – upprustning, fordonsfritt, levande sommartid, levande vintertid
 • Teatergatan – utveckla ”Sommar på Teatergatan” till nästa fas. Konceptualisering, sommargåfartsgata på alla tre kvarteren till 2024, vinterbelysningen
 • Södra Vägen – smyckade elskåp, profilering,
 • Utreda om Storgatan mellan Avenyn och Teatergatan kan bli en sommargågata 2023
 • Även ha utvecklingsfokus på Lorensbergsgatan, Lorensbergsparken, öppna ytan vid Jonsborg, Bältesspännarparken, Vasagatan etc
 • Arbeta för positionering och etableringsstrategi för shoppingen i området
 • Följa besöksstatistiken på Avenyn
 • Vara en aktiv part i Göteborg Citysamverkan

HANDLINGSPLAN MARKNADSFÖRING 2023

För att öka besöksantalet och kunderlaget till området arbetar vi med destinationsmarknadsföring, marknadsföringstjänster och evenemang.

DESTINATIONSMARKNADSFÖRING

Vi har hand om ett av Göteborgs starkaste varumärken, Avenyn, som vi vårdar och utvecklar. Även destinationerna Södra Vägen, Teatergatan och andra systergator arbetar vi med att öka kännedomen om.

Vi ska 2023:

 • Utveckla kommunikationsplanen och Avenyns grafiska profil med bl a tonalitet och bildmanér
 • Öka besökare, prenumeranter och följare på våra egna kanaler – avenyn.se, nyhetsbrevet Avenytt och sociala medier (Instagram, Facebook och LinkedIn) bl a genom att inspirera, informera och interagera
 • Arbeta för att ”förtjäna” utrymme i traditionella och på sociala medier
 • Delta i arbetsgrupp kring contentplanering med bl a Wallenstam och Balder
 • Vara delaktiga i årskampanjen tillsammans med Wallenstam och Balder
 • Vara aktivt delaktiga i kommunikationsgruppen för Avenyn Upprustningen
 • Delta i nätverket av 100-åringar i Göteborg 2023 med bl a marknadsföringsaktiviteter

MARKNADSFÖRINGSTJÄNSTER

Våra marknadsföringstjänster ska stärka både varumärket Avenyn samt bidra till att öka kännedomen om och öka försäljningen direkt hos våra medlemmar.

Vi ska 2023:

 • Erbjuda medlemmarna mer synlighet via olika marknadsföringstjänster såsom skyltskåp på Avenyn och Dagens Lunch Avenyn
 • Utveckla medlemmarnas möjligheter till köpt utrymme på avenyn.se
 • Börja titta på fler tjänster/produkter/evenemang med syfte att ge direkt ökad försäljning hos medverkande medlemmar

EVENEMANG OCH AKTIVITETER

Vi ska 2023:

 • Arrangera Spring och Christmas Market på Södra Vägen
 • Undersöka de ekonomiska möjligheterna att kunna arrangera Konstvandring Avenyn i september
 • Undersöka de ekonomiska möjligheterna att genomföra sommarevenemangen på Teatergatan
 • Verka för fler externa evenemang och aktiviteter
 • Utveckla de ekonomiska möjligheterna att arrangera HittaUt Avenyn/Innerstaden och förlänga ända till årsskiftet
 • Verka för att fler matvandringar med Moveat genomförs i Avenyområdet, bl a ”Jorden Runt Avenyn”
 • Erbjuda uthyrning av evenemangsmöblering
 • Stödja välgörenhetsevenemangen Julklappsvagnen och The Distinguished Gentlemans Ride
 • Undersöka möjligheterna till samarbeten med välgörenhetsorganisationer vid evenemang
 • Erbjuda rådgivning vid medlemmarnas egna evenemang

HANDLINGSPLAN AVENYN-COMMUNITY 2023

Vi arbetar för en stark gemenskap, ökat nätverkande och kompetensutveckling hos medlemsföretagen.

Vi ska 2023:

 • Utveckla föreningens internkommunikation med och mellan medlemmarna
 • Arrangera medlemsmöten med fokus på nätverk och information
 • Bjuda in till en Avenyngala i januari då ”Årets Avenyföretag 2022” koras
 • Erbjuda utbildningar tillsammans med Innerstaden och Göteborgs Köpmannaförbund
 • Fortsätta implementera och utveckla det digitala Avenykortet och få fler att använda det
 • Föra medlemmars synpunkter och önskemål vidare genom en gemensam röst
 • Genomföra en medlemsenkät våren 2023