Detta är Avenyföreningen

Avenyföreningen grundades år 1957 av handlare på Avenyn för att driva gemensamma frågor och vara en röst mot Staden.

Idag är vi 240 medlemmar som alla vill ha en positiv utveckling av Avenyområdet och som alla vill vara en del av ett unikt nätverk. Och eftersom vårt uppdrag är att i samverkan åstadkomma resultat har vi sedan många år tillbaka ett samarbete med Göteborgs Stad via ett samverkansavtal med fokus på en ren, trygg och attraktiv stad.

Vi ska vara en stark centrumorganisation som gör skillnad för våra medlemmar. Ett medlemskap i Avenyföreningen ska vara en självklarhet för företagen på och runt Avenyn och ge dem mervärde i form av ett nätverk och en gemensam röst i frågor som rör Avenyområdet.

UPPDRAG

Avenyföreningens uppdrag är att genom samverkan arbeta för utvecklingen av Avenyn och områdena runt omkring för att öka besöksantalen till området. Vi ska främja våra medlemmars intressen i frågor som rör Avenyområdet.

Övergripande mål

Ökade flöden av göteborgare och besökare i Avenyområdet

Huvudmålgruppen är göteborgaren som utan tvekan väljer Avenyområdet för den där kulturupplevelsen, för shoppingturen, maten, nattlivet och atmosfären. Avenyn ska vara den plats göteborgaren stolt tar sina gäster, oavsett årstid eller säsong.

Vår verksamhet

 • Avenyföreningen samlar alla som vill verka för en positiv utveckling av Avenyområdet och som vill
  vara del av ett unikt nätverk.
 • Vi är en icke vinstdrivande medlemsorganisation där verksamheten drivs i bolaget Avenyn Paradgatan AB.
 • Medlemmarna är fastighetsägare, restauranger, hotell, caféer, handlare, kulturinstitutioner, servicebolag, andra näringsidkare och intresseorganisationer.
 • Området sträcker sig idag från Kungsportsbron i norr till Götaplatsen i söder, från Vasaparken i väster till Skånegatan i öster.
 • Genom samverkan utvecklar Avenyföreningen en attraktiv, trygg och unik mötesplats och destination fylld av upplevelser.
 • Avenyföreningen arbetar med att utveckla, ta hand om och marknadsföra Avenyområdet samt stärka community-känslan bland aktörerna.

 

STRATEGISKA OMRÅDEN

För att nå vårt övergripande mål med ökade flöden ska vi höja Avenyområdets image som självklar mötesplats och destination för både göteborgaren och besökaren. Därför fokuserar vi på tre strategiska områden.

 1. Genom PLATSUTVECKLING verkar vi för destinationsutvecklingen av Avenyområdet och bevakar medlemmarnas intressen i rent-, snyggt-, tryggt- och tillgänglighetsfrågor.
 2. Via MARKNADSFÖRING & EVENEMANG arbetar vi med destinationsmarknadsföring, marknadsföringstjänster och egna evenemang.
 3. Vårt AVENYN-COMMUNITY är ett viktigt område. Här arbetar vi med information, påverkansmöjligheter, gemenskap, tillhörighet och kontaktnät.

Trygghetspartner:

För mer information kontakta:

Jessika Wassberg VD
jessika@avenyn.se eller 0733-505 220