Göteborg City Shopping

city shopping avenyn Avenyföreningen deltar i nätverket Göteborg City Shopping som projektleds av Göteborg & Co. Projektet syftar till att marknadsföra Göteborg city som shoppingdestination.

Få näringar har växt så snabbt som turismen globalt. En attraktiv stad med spännande och bra handel bidrar till att stärka destinationens identitet. Därför är det viktigt att samverka kring marknadsföring av handeln i Göteborg inom projektet Göteborg City Shopping för att kunna nå en bredare målgrupp och nå ut till så många som möjligt. Att vi tillsammans med närstående organisationer allokerar resurser ger möjlighet att samverka kring aktiviteter, få ett gemensamt budskap till potentiella kunder och nå ut till fler.

Representanter och marknadsföring

I projektets marknadsgrupp deltar representanter från Avenyföreningen, Innerstaden Göteborg, Haga, Nordstan, Arkaden, NK. Gruppen tar fram säsongsanpassade kampanjer som ska stärka Göteborg som shoppingdestination. Kampanjperioder löper främst över Alla hjärtans dag, sommar, höst och vinter. Marknadsföringen varierar innehållsmässigt från samarbeten med profiler till digitala kampanjer, affischering i stadsrummet och PR-aktiveringar.

Övergripande mål

 • Göteborg City Shopping ska bidra till att öka antalet shoppingbesökare till Göteborg och därmed stärka handeln.
 • Stärka positionen och attraktionskraften för Göteborg som shoppingdestination.
 • Bidra till att höja upplevelsen och värdet av att shoppa i Göteborg genom paketering med hotell, restauranger och skapa erbjudanden och aktiviteter.
 • Stärka och utveckla shoppingen under befintliga större evenemang.
 • Bidra till att skapa ett ökat engagemang från beslutsfattare, handlare, fastighetsägare och andra intressenter i handelsrelaterade frågor.

 

Verksamhetsbeskrivning

 • Samverkan mellan fastighetsägare, handlare, Svensk Handel, Göteborgs Köpmannaförbund, kommun och Göteborgs Universitet. Göteborg City Shopping verkar för att utveckla och stärka Göteborg som shoppingdestination och skapa reseanledningar till Göteborg.

 

Marknadsöversikt

 • Besöksnäringen stärker Göteborgs handel och vice versa.
 • Göteborg över 20-årig positiv tillväxt av besöksnäringen.
 • Viktigaste nationaliteterna: Sverige, Norge, Tyskland, UK och Danmark samt till viss del USA och Kina.

 

Strategier

 • Stärka marknadsföring, försäljning och kommunikation och utarbeta långsiktigt plan.
 • PR och media.
 • Affärsutveckling – strategiska event och aktiviteter
 • Stärka kunskapen och informationen kring handel och påverka beslutsfattare, handlare, fastighetsägare och andra intressenter i handelsrelaterade frågor.
 • Fokus kvalitetssäkring, stärka nätverket, finansiering och organisation.
 • Se över möjligheterna för handelsstrategi.

 

Finansiering

Projektet bygger på samfinansiering i ett ”Public-Private Partnership”. Det är en affärsmodell som är beprövad inom framförallt besöksnäringen.

Delfinansiärer delas in i tre grupper

 • Göteborg & Co
 • Handeln som kluster
 • Fastighetsägare

Kontakt styrgrupp

Jessika Wassberg, vd
Representant styrgrupp Göteborg City Shopping
jessika@avenyn.se
073-350 52 20

Kontakt marknadsgrupp

Ida Larsson, marknadskoordinator
Representant marknadsgrupp Göteborg City Shopping
ida@avenyn.se
0733-505 906