Om Avenyföreningen

Avenyföreningen är en medlemsorganisation för alla med intresse i Avenyområdet och grundades 1957 av handlare på Avenyn. I dag har både det geografiska området och medlemmarna utökats. Området där föreningen verkar är från Kungsportsbron i norr till Korsvägen i söder och från Vasaparken i väster till Skånegatan i öster. Föreningen har i dag 230 medlemmar och drivs i bolaget Avenyn Paradgatan AB.

Avenyföreningen samlar fastighetsägare, näringsidkare och intresseorganisationer som vill verka för en stark utveckling av Avenyområdet. Ambitionen är att höja Avenyområdets image som mötesplats samt stärka området som det självklara området för göteborgaren och turisten som letar efter shopping, mat samt kultur- och nöjesliv.

Presskontakter


Jessika Wassberg

Vd och centrumledare
jessika@avenyn.se
0733-505 220


Ida Larsson
Pressansvarig
ida@avenyn.se
0733-50 59 06