fbpx

30 september 2020, 08.30-10.00

Gatugruppsmöte – Södra Vägen

1 oktober 2020

Byte av skyltskåp till kampanjvecka

8 oktober 2020

Byte av skyltskåp från kampanjvecka

30 oktober 2020, 09.00

Avetablering av Sommar på Teatergatan

2 november 2020, 09.00

Släpp av nästa skyltskåpsperiod (feb-maj)

2 november 2020, 08.00

Start för uppsättning av vinterbelysningen

10 november 2020, 09.00-12.00

Utbildning – HLR och första hjälpen

11 november 2020, 09.00-12.00

Utbildning – HLR och första hjälpen

12 november 2020, 09.00-12.00

Utbildning – HLR och första hjälpen

14 november 2020, 11.00-17.00

Prel. Evenemang – Christmas Market Södra Vägen

2 december 2020, 08.30-10.30

Styrelsemöte Avenyföreningen