fbpx

Utbildning

Säkerhet – hot och våld på arbetsplatsen

onsdag 20 mars

Välkommen på säkerhetsutbildning där du får lära dig hantering av hot och våld på arbetsplatsen.  Under förmiddagen får du som deltagare ökad förståelse och förmågan att hantera potentiella faror och konfliktsituationer på arbetsplatsen.
Nedan följer en översikt över ämnena som kommer att behandlas under utbildningen:

 1. Stress och dess påverkan:
  Stress är en vanlig följeslagare på arbetsplatser runt om i världen och kan ha allvarliga konsekvenser för både individens hälsa och arbetsmiljön. Under utbildningen kommer vi att utforska olika typer av stress och dess påverkan på både individ och organisation.
 2. Definition på hot och hotskalan:
  Vi kommer att definiera vad som menas med hot och gå igenom olika nivåer av hot, inklusive hur man identifierar och bedömer hotfulla situationer på arbetsplatsen.
 3. Vad är våld och våldstrappan:
  Våld är ett allvarligt problem på många arbetsplatser och kan ta olika former, från verbala hot till fysiskt våld. Vi kommer att diskutera våldets natur och hur våldstrappan kan användas för att förstå och hantera våldsamma situationer på ett effektivt sätt.
 4. Arbetsmiljölagen och arbetstagarens skyldighet:
  Arbetsmiljölagen är en central del av den svenska lagstiftningen och ger riktlinjer för att säkerställa en säker och hälsosam arbetsmiljö. Vi kommer att gå igenom relevanta delar av lagen och diskutera arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter och ansvar för att förebygga hot och våld på arbetsplatsen.
 5. Krishantering:
  Att kunna hantera kriser och akuta situationer är avgörande för att minimera skador och säkerställa en trygg arbetsmiljö. Vi kommer att utforska olika strategier och metoder för krishantering, inklusive förebyggande åtgärder och reaktiva åtgärder.
 6. Arbetsmetod:
  Under utbildningen kommer vi att använda en mångfald av arbetsmetoder, diskussioner, fallstudier och praktiska övningar för att säkerställa att du får en mångsidig och engagerande inlärningsupplevelse.

Vi ser fram emot att dela kunskap och erfarenheter med dig under denna utbildning och är övertygade om att du kommer att lämna utbildningen med ökade kunskaper och förmågor att hantera hot och våld på arbetsplatsen på ett effektivt sätt.

Till anmälan
Anmälan sker senast onsdag 13 mars

Utbildare är Viktor Perez, från PSG bevakning.

Datum:                                   Onsdag 20 mars
Tid:                                           09.00-12.00 (kaffe o fralla från kl 08.30)
Plats:                                       Drottning Kristinas Jaktslott, Otterhällegatan 16
Pris:                                         Kostnadsfritt för 2 personer per medlemsföretag i                                                                 Avenyföreningen. No-showavgift på 250 kr om inte avanmälan görs.
Att tänka på:                       På våra utbildningar förekommer fotografering, vill du inte synas maila:  Emilia@avenyn.se

 

 

 

 

Kontakt

Emilia Tapper Jönsson, Medlemskoordinator
076-633 67 00
emilia@avenyn.se