fbpx

Exklusivt för dig som medlem i Avenyföreningen

Medlemsfrukost – Trygghet & Säkerhet i Avenyområdet

– information om nuläget
– diskussioner
– utbyte av erfarenheter

Välkommen till årets första medlemsmöte den 6 februari då vi tillsammans med Securitas och polisen får förmånen att diskutera med dessa kring upplevd trygghet och otrygghet, både inne i våra butiker/verksamheter och även ute i stadsmiljön. 

Securitas har väktare som rör sig över hela stadskärnan och de kommer berätta om deras bild av situationen just nu. De kommer prata om vad kan man kan göra för att skydda sin verksamhet mot hot och våld, hur vi ska agera när vi blir utsatta för det och några enkla regler för konfliktreducerande kommunikation.

 

Under november förra året satte polisen upp övervakningskameror utmed Avenyn. De vill med dessa skapa en tryggare miljö och få bättre förutsättningar att kunna utreda de brott som sker. Polisen kommer berätta om hur det har gått och om kameraövervakning är en fortsatt väg för city i framtiden.

 

Som vanligt bjuder vi på frukost och trevligt nätverkande.

Medverkande:
Ola Holgersson, Securitas
Ola Skogsberg, Polisen

Datum: Torsdag 6 februari 2020
Tid: 08.00-9.30, frukost serveras från 08.00
Plats: Avenyn 10, 6 tr (ring på Avenyföreningen i porten)
Anmälan senast: Tisdag 4 februari

ANMÄLAN

Vid frågor kontakta Carina Hallgren på 0707-74 92 92 eller carina@avenyn.se