fbpx

Publicerad 4 mars, 2013 - Hotell & service

Tre planer för paradgatans framtid

[slideshow id=87]

[merlic_poll id=”13744″]

Avenyns vision

Avenyn ska bli en utåtriktad paradgata med internationell attraktionskraft och en puls för hela regionen. Området ska sticka ut och forma en egen identitet bland europeiska städer som stärker Göteborgs varumärke. En dynamisk kombination ska lyftas fram där högtidlighet samsas med en vänlig och tillåtande atmosfär. Huvudstråket ska bli inbjudande och upplevelserikt såväl för besökare som för vardagsbrukaren.

I somras stod det klart att det var arkitektkontoret White som vann Stadsbyggnadskontorets upphandling om Avenyns framtid. Nu har tre visionsförslag tagits fram som alla strävar efter samma sak: att återupprätta finstråket Avenyn.

Visionen består av tre delar: forma en unik destination, maxa tillgängligheten och skapa konst- och kulturstråket nummer ett. Gatans bredd ska utnyttjas till fullo genom att bland annat göra Avenyn fri från biltrafik, lägga ett golv i en nivå, skapa många sittplatser och ta bort alla fysiska barriärer. Dessutom ska gatan få en konstnärlig utsmyckning med satellitplatser, konstinstallationer och ett varierat konstutbud. Läs nedan om de olika förslagen och rösta här till höger om vilket du tycker mest om!

Dandy den eleganta gatan.

Dandy är den klassiskt vackra avenyn utformad med elegans och avslappnad attityd. Paradgatan utstrålar hög kvalitet med en exceptionell, konstnärlig detaljutformning. Förslaget innefattar bland annat permanenta verandor, soliga uteserveringar i gatans mitt och dubbla trädrader.

Fenix parkgatan.

Avenyns historiska förträdgårdar uppstår i en nytolkad version där gatan upplevs vacker, grön och innovativ. Förslag Fenix blir en inbjudande urban parkgata. Fokus ska ligga på ekologisk hållbarhet, serveringar i parkmiljö och en attraktiv gatumiljö.

Robyn världsstjärnan.

Robyn går sin egen väg; en aveny utan motsvarighet. En spännande, varierad gata med framtidsanda. Sprudlande glad, urban och med en internationell atmosfär. En gata man inte vill missa. Robyn är förslaget där restaurangpaviljonger, tillsammans med konst, café och pop-up affärer, ska skapa en upplevelserik och anpassningsbar gata.

Tidsplanen för projektet är att under 2013 ta fram en gestaltningsplan som omfattar hela Avenyn – från Bältesspännarparken till Götaplatsen samt närliggande gator. Gestaltningsprogrammet skall visa hur Avenyn kan utformas för att återta sin plats i staden som den paradgata den en gång har varit, stilig och praktfull. Under 2014 kommer ett förprojekt att tas fram för att slutligen generera i byggstart redan år 2015-2016.

Vill du veta mer? Välkommen på sopplunch i Älvrummet måndag 8:e april från klockan 11.45-12.45. Mer info kommer inom kort.

Ladda hem visionsförslagen som PDF här