Tillstånd

Tillstånd för varuvisning & gatusmyckning

Avenyföreningen vill uppmana alla att dekorera utanför sina verksamheter. Frodande blomkrukor och uppvisning av lockande varor skapar ett attraktivt Avenyområde. För detta krävs dock tillstånd. Istället för att alla ansöker en och en har därför Avenyföreningen en tjänst där vi gör en gemensam ansökan för de som anmäler sig.

Kostnaden för medlem i Avenyföreningen är 950 kr/år.
Egen ansökan hos polisen/trafikkontoret 2 050 kr.

Regler kring varuvisning och dekoration:
Max 80 cm ut från fasad under förutsättning att det finns minst 1, 5 meter kvar av gångbanan och att platsen tillåter detta. Varuvisningen ska spegla företagets verksamhet. Med gatusmyckning menas dekorationer, blommor och dylikt. Inget material som kan bedömas som risk för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga får förekomma.

Ingår inte i tillståndet:
Trottoarpratare, beachflaggor, några små bord och stolar utanför verksamheten

Är du intresserad av att söka tillstånd via oss? Anmäl ditt företag HÄR

Kontakt:
Sofia Dahlström, sofia@avenyn.se eller 0736-53 53 53

Tillstånd vid evenemang

Planerar ni ett evenemang som ni tror kan behöva tillstånd från polisen? Här hittar du information om när du behöver söka tillstånd samt hur du gör det.

Ladda ner blanketten direkt och fyll i den digitalt här. (Fungerar bäst i webbläsaren Explorer)

Tillstånd om uteserveringar

Detta tillstånd ansöker ni om själva. Det finns möjlighet att ansöka om uteserveringar sommartid och vintertid. Läs mer om vad Göteborg Stad har för råd och regler kring uteserveringar.

  • Sommarserveringar 1 april – 31 oktober
  • Vinterserveringar 1 november – 31 mars

 

Information och blankett på polisens hemsida (både digital och som e-tjänst).