fbpx

Publicerad 22 februari, 2012 - Hotell & service, Kultur & nöje

Stadsbiblioteket stänger i två år

Stadsbiblioteket har idag 1,2 miljoner besök per år
Stadsbiblioteket har idag ca 1,3 miljoner utlån per år.
Det 9000 kvadratmeter stora biblioteket är byggt 1967 och ska renoveras och utökas med ytterligare 3000 m2 och beräknas nyinvigas första kvartalet 2014.
I Göteborg finns ytterligare 24 bibliotek och dessa är organiserade under stadsdelsförvaltningarna och dess nämnder.

Stadsbiblioteket Göteborg ska, som vi tidigare berättat om, byggas om. Den stora ombyggnaden gör att Stadsbiblioteket vid Götaplatsen kommer att hållas stängd i två år med start den 4 mars 2012.

Stadsbibliotekets om- och tillbyggnad innebär en stängning av det stora biblioteket på Götaplatsen under två år, från och med den 4 mars. När Stadsbiblioteket öppnar igen kommer det att vara i en större kostym och här kunna erbjuda nya rum med fler datorer, studieplatser, sagorum och matsäcksrum för att nämna några exempel.

Alla böcker, filmer och skivor kommer att vara tillgängliga även under ombyggnationen, via stadsdelsbiblioteken, bokbussarna, det digitala biblioteket, liksom det nyöppnade Stadsbiblioteket 300m2 på Södra Hamngatan 57.
– De flesta göteborgare bor inte inom Vallgraven och kommer inte att ha Stadsbiblioteket 300m2 som sitt kvartersbibliotek, men med läget mitt emellan Brunnsparken och Drottningstorget ska det kunna bli ett komplement till hemmabiblioteket, säger Christina Persson, bibliotekschef på Stadsbiblioteket.

Biblioteket på Södra Hamngatan är på totalt 300 kvadratmeter och jämför man det med det stora Stadsbiblioteket på 9000 kvadratmeter, så förstår man att utbudet blir litet. Målet är att det som trots allt får plats ska vara en mix av det besökarna förväntar sig och överraskande lite smalare titlar.
– Många har inte varit på biblioteket sedan de studerade eller sedan barnen var små och kommer nu att nyupptäcka bibliotekens innehåll och service, hoppas Christina Persson, och är säker på att läget vid Brunnsparken kommer att locka många göteborgare att börja använda biblioteken igen.

Dessutom finns planer på att öppna ytterligare tre små nischbibliotek. Det är Stadsbiblioteket Miini för barn 0-5 år, som öppnar den 1 april och är ett samarbete mellan Stadsbiblioteket Göteborg och Röhsska museet. Dynamo, en verksamhet för unga, flyttar in i det nya kulturhuset för unga som ska öppna i Göteborg under våren 2012: Rum för ung kultur.