fbpx

Publicerad 5 april, 2017 - Blogg

Över 200 kg skräp samlades in under städmorgonen


Tidigt på morgonen den 5 april samlades stadens ledande politiker, tjänstemän, näringsidkare och allmänheten utanför Stora Teatern för att sätta städning- och nedskräpningsfrågan i fokus.

Den traditionsenliga städdagen i centrum är ett samarbete mellan Avenyföreningen, Innerstaden Göteborg och Göteborgs Stad, där man vill uppmärksamma nedskräpningsfrågan. Fokus i år var källsortering i offentlig miljö och hållbarhet och stadens nya källsorteringsstationer fanns på plats. Deltagarna på städmorgonen fick också provköra miljösmarta städfordon i olika storlekar och former.


Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande, höll tal

För att göra städningen lite extra rolig anordnades en tävling mellan Avenyn och Innerstaden. Sammanlagt samlades det upp över 200 kg skräp under den dryga städtimmen, som sedan sorterades på plats. Vinnare i en mycket jämn tävling där det bara skiljde på 3 kg insamlat skräp blev Avenyn.


Tävlande för Avenyn och invägning av skräp


JOMOJ underhöll och peppade alla städare med grym städmusik

Städdagen är ett samarbete mellan Trygg, vacker stad, Avenyföreningen och Innerstaden Göteborg. Göteborgs Stad samarbetar med olika föreningar, förvaltningar, stadsdelar, bostadsbolag, fastighetsägare, näringsidkare och politiker som engagerar sig i nedskräpningsfrågan runt om i staden. Exempelvis har både Innerstaden Göteborg och Avenyföreningen en innerstadsvärd som hjälper till att hålla sina respektive områden i fint skick. Undersökningar har visat att ett rent och snyggt område även bidrar till ökad trygghetskänsla.


Glada tävlanden i Trygg, vacker stads klassiska skräphjul