Publicerad 22 augusti, 2022 - Nyheter

Se de 4 tävlingsförslagen för Avenyn och Götaplatsen

Tävlingen om en större upprustning och ny gestaltning av Avenyn och Götaplatsen går nu in i ett intensivare skede. De fyra förslagen är nu offentliga och kan beskådas i sin helhet på Stadsutvecklingswebben, länk nedan men också som en utställning ute på Avenyn och i Göteborgs Stads utställningshall.

 

Fyra utvalda team av arkitekter och andra yrkesgrupper har under våren och försommaren arbetat fram förslag för hela stadsrummet på Avenyn och Götaplatsen. Det handlar bland annat om gång- och cykelstråk, mötesplatser, kulturinslag, vegetation, vatten och markbeläggning.

Arbetet med tävlingen och den kommande upprustningen leds av Göteborgs Stad i samverkan med fastighetsägare och Avenyföreningen.

De fyra förslagen heter:

1.”Öppen ridå”
2. ”Avenyns vardagliga högtidlighet”
3. ”AveNy”
4. ”Alltid inne – Alltid ute”

Tills tävlingen är avgjord kommer teamen bakom förslagen att vara anonyma.

Länk till Stadsutvecklingswebben där de fyra förslagen presenteras:

Förslagen visas också från och med tisdag 23 augusti i:

  • 2 av Avenyföreningens skyltskåp på Avenyn utanför Aveny Blommor samt utanför Restaurang Tvåkanten
  • Göteborgs Stads utställningshall, Köpmansgatan 2

Tidplan:

  • En tävlingsjury med nio medlemmar bedömer nu förslagen.
  • Ett vinnande förslag utses i oktober.
  • Sedan utvecklas det vinnande förslaget vidare i ett brett samarbete med det vinnande teamet och där flera intressenter kommer att involveras.
  • Byggstart av den första etappen på Avenyn planeras bli 2024.
  • Hela stadsrummet inklusive Götaplatsen beräknas vara ombyggt 2026.

Läs mer om projektet och tävlingen här:

Kontakt:

Jessika Wassberg, VD Avenyföreningen
jessika@avenyn.se