fbpx

Utbildning: Säkerhet

Säkerheten i butik/verksamhet och i stadsmiljö

Detta är en grundläggande säkerhetsutbildning för personal som möter kunder i både butiks- och receptionsmiljö. Dessutom går vi igenom frågor som rör större svårare händelser i vår stadsmiljö.

Säkerhetstänk/beredskap
Vilka förebyggande åtgärder kan man göra mot Hot & Våld?

Juridik

Vad har personalen för rättigheter och befogenheter?
Vi diskuterar vad vi får göra innan vi börjar diskutera vad vi skall göra.

Butiksstöld
Brottsstatistik och trender inom extern och intern stöld.
Rutiner och hjälpmedel som förebygger snatteri, stöld, bedrägeri.
Cash Management: Användande av säkerhetsskåp & kassaflöde

Konflikthantering

Huvudkapitlet i utbildningen. Vi diskuterar varför konflikter uppstår och varför de trappas upp.
Utifrån konflikttrappan beslutar vi vad den lämpliga åtgärden skall vara vid respektive steg i trappan.
De två sista stegen i trappan är hot och våld. Hur skall vi bete oss när vi utsätts för detta och hur skall vi förhindra att vi hamnar där?

Stress

Hur reagerar vi människor på stress, konflikter och hot?
Vi diskuterar stress utifrån stresskonen och krishantering utifrån modellen ”krisens faser”.

Tryggt på gatan
Vad är en större svårare händelse i vår stadsmiljö? Hur bör vi förbereda oss om något skulle hända?  Hur bör vi agera om något händer? Vem hänvisar vi till, vad bör man säga till media?

Föreläsare:

Ola Holgersson, utbildare och driftchef på Securitas
Viktor Löfving, Länsstyrelsen

Datum:                                   Torsdag 11 oktober 2018
Tid:                                           08.00-12.00, frukost serveras från 07.30
Plats:                                       Göteborg City Konferens, Östra Larmgatan 16
Pris:                                         Kostnadsfritt för medlemmar i Avenyföreningen och Innerstaden Göteborg. No-showavgift på 250 kr om inte avanmälan görs
Anmälan senast:                8 oktober. Max 2 per medlemsföretag.

Anmäl dig här!

Vid frågor, kontakta:
Jessika Wassberg, Avenyföreningen, 0733- 50 52 20, jessika@avenyn.se
Erika Kern, Innerstaden Göteborg, 0709-63 23 72, erika.kern@innerstadengbg.se