fbpx

Publicerad 19 februari, 2019 - Blogg

Röhsska museet öppnar igen

Foto: Bert Leandersson

Lördag 23 februari 2019 är det äntligen dags för nyöppning av Röhsska museet som välkomnar besökare med nya och tillgänglighetsanpassade lokaler, tre tillfälliga utställningar och en ny basutställning.

Sedan februari 2017 har Röhsska museet varit tillfälligt stängt. Under stängningsperioden har fastighetsägaren Higab genomfört ett projekt för att öka tillgängligheten i byggnaden. Bland annat har en entré med hiss från gatuplan tillkommit, foajén har moderniserats och framkomligheten till arkitekturhallen och auditoriet har förbättrats.

Under två första öppningshelgerna bjuds det på korta föreläsningar om design från olika perspektiv, men också om det arbete som gjorts inom museet under stängningsperioden.

En ny basutställning och tre tillfälliga utställningar visas nu i vår:

Inspiration Östasien

Röhsska museets nya basutställning med konsthantverk berättar om mötet mellan Norden och Östasien. Här samsas föremål från en av Europas äldsta museisamlingar med samtida formgivning.

Östasiatiska utställningen på Röhsska museet, Foto: Mikael Lammgård

Torsten & Wanja Söderbergs pris 2018: Brynjar Sigurðarson

Utställningen om och med Brynjar Sigurðarson, som tilldelades Torsten och Wanja Söderbergs pris 2018, öppnar den 23 februari i samband med att museet öppnar på nytt. I utställningen visas objekt i glas, porslin, brons och trä, samt fotografier och filmer. Objekten är ett fantasifullt och spännande fysiskt resultat av det Sigurðarson upplevt och tagit intryck ifrån, präglat av hans uppväxt på Island.

Röhsska Museet, Foto: Hendrik Zeitler

Unmaking Democratic Design: Fredrik Paulsen

Röhsska museet har gett formgivaren Fredrik Paulsen i uppgift att tolka begreppet demokratisk design. Det gör han genom stolen som föremål. I utställningen bjuds besökarna in att snickra stolar och uppmanas tänka kring olika aspekter av demokratisk design.

Fredrik Paulsen, formgivare Unmaking Democratic Design, Foto: avenyn.se

Nytt i samlingen

Med utställningen Nytt i samlingen visar Röhsska museet upp ett urval av de senaste årens nyförvärv av formgivare och konstnärer som skapat uppseendeväckande design.

Röhsska Museet Göteborg, Foto: Hendrik Zeitler

Läs mer om Röhsska museets nyöppning och de aktuella utställningarna på designmuseum.se.