fbpx

Publicerad 9 september, 2016 - Blogg

Röhsska museet fyller 100 år!

rohsska100ar_700x350
Röhsska museet firar sin hundraårsdag genom att blicka både framåt och bakåt. Under fyra inspirerande och lärorika jubileumsdagar 15-18 september tar Röhsska med oss på en resa genom designhistorien där samlandet står i fokus.

Röhsska museet är sedan det öppnade 1916 Sveriges enda specialmuseum för design och konsthantverk. Vid öppningen 1916 var Röhsska ett av de senast tillkomna av en rad liknande museer som byggdes runt om i Europa med avsikten att visa det yppersta inom industri- och hantverksproduktion. Museet bär sitt namn efter de två grosshandlarbröderna Wilhelm Röhss (1834–1900) och August Röhss (1836–1904) som genom en testamentarisk gåva möjliggjorde uppförandet av museet. Tillsammans med en mängd generösa donatorer har museet haft möjlighet att under de senaste hundra åren utvecklas till en vital mötesplats för design, mode och konstslöjd med en imponerande samling med 50 000 föremål.

De fullmatade jubileumsdagarna bjuder på föredrag, visningar, samtal och evenemang. Övergripande tema för jubileet är samlande, som flera av museets utställningar under året anknyter till. I den pågående utställningen Bara det bästa presenteras ett urval av den omfattande samlingen modedräkter som dräkthistorikern, modetecknaren, journalisten och författaren Tonie Lewenhaupt skänkt till Röhsska museet under de senaste 20 åren. Jubileumsdagarna avslutas med Tonie själv berättar om konsten att spara kläder.

Jubileet inleds torsdag 15 september klockan 10.00 med att museichef Susanne Erixon hälsar välkommen i auditoriet.

Det är fri entré till museet och alla programpunkter under jubileumsdagarna 15–18 september. Under torsdag–fredag, 15 och 16 september, är det utökade öppettider: 10.00–17.00.

Jubileumsprogrammet i sin helhet.

Pågående utställningar:
Bara det bästa – ur Tonie Lewenhaupts donation av modedräkter visas till 8 januari 2017.
Joe Hedlund: Konsten som hem – hemmet som konst visas till 25 september 2016.

Röhsska museet är sedan det öppnade 1916 Sveriges enda specialmuseum för design och konsthantverk. Samlingarna spänner över ett rikt område och omfattar bland annat det antika Egypten och Kina, det svenska 1700-talet, 1900-talets internationella modernism och vår egen samtid. Här ryms konsthantverk, industridesign och mode liksom intressanta specialsamlingar av bland annat japanska träsnitt, bokband, affischer och allmogetextilier. Museets föremål berättar om skaparkraft, uttrycksvilja, stilar, moden och konstnärliga ideal under olika epoker och i olika världsdelar.