fbpx

Publicerad 20 april, 2017 - Blogg

Rembrandts största verk till Göteborgs Konstmuseum


Se Rembrandts mest uppmärksammade och största verk – Batavernas trohetsed till Claudius Civilis – på Göteborgs Konstmuseum.

Göteborgs konstmuseum ges ett unikt tillfälle att få se ett av Rembrandts mest uppmärksammade och största verk – Batavernas trohetsed till Claudius Civilis. Målningen, som ägs av Konstakademien i Stockholm, har varit deponerad på Nationalmuseum sedan 1864 och endast visats utanför Stockholm vid två tidigare tillfällen. Under de senaste två åren har verket varit utlånat till Rijksmuseum i Amsterdam och National Gallery i London där den visats i utställningen Rembrandt: The Late Works. Nu återvänder den till Sverige och visas i Göteborg för första gången.

Den 2 x 3 meter stora målningen visar ett ögonblick från den antika historien då bataverna, som levde vid Rhens mynning, svär en trohetsed om uppror mot Rom till sin rebelledare Gaius Julius Civilis år 69 e Kr.

Målningen utfördes 1661 till det nybyggda Stadshuset i Amsterdam. Den hängdes på plats, men beställarna var missnöjda och den stora duken skickades efter en kort tid i retur till Rembrandt för justeringar. Verket kom dock aldrig tillbaka till Stadshuset och Rembrandt själv beskar målningen, för att sedan sälja den till en privat köpare.

Efter ett antal försäljningar hamnade målningen i svensk ägo. Den deponerades på Konstakademien i Stockholm år 1780 och blev senare Konstakademiens egendom genom en donation 1798.

– Det är oerhört roligt att kunna presentera en så högklassig Rembrandtmålning i Göteborg, säger Per Dahlström intendent på Göteborgs konstmuseum. Det är ett tillfälle som knappast återkommer. Vi äger själva ett högklassigt verk från Rembrandts sena produktion, Riddaren och falken. I den här presentationen får vi ett tillfälle att visa den målningen tillsammans med bland annat hans relativt okända elev Bernhard Keil, som finns i våra samlingar.

Onsdagen den 31 maj invigs utställningen på Göteborgs konstmuseum som pågår till april 2018.