fbpx

Platsutveckling

PLATSUTVECKLING

Vi verkar för utvecklingen av Avenyområdet i rent-, snyggt-, trygvägt- och tillgänglighetsfrågor samt som destination. Genom att vara en aktiv medlem i Göteborgs Citysamverkan vill vi också öka fokus på stadskärnans kvaliteter och utmaningar.

RENT

Rent och fräscht är basen i en attraktiv stad. Därför har Avenyföreningen sedan länge engagerat sig i och arbetat för ett renare Avenyområde. Vi ska arbeta både förebyggande och operativt i rent- och städningsfrågor, skapa ordning med varuvagnar, lastpallar och sopor i hela området, arbeta för fler soptunnor och askkoppar etc.

Vi ska 2021:

 • Arrangera städmorgon ”Ett rent nöje” med Innerstaden och Göteborgs Stad
 • Genomföra städrundor med fimpsugning, affischnedtagning, resning av cyklar etc flera gånger varje vecka
 • Arbetsleda en eller flera Avenyvärdar/vaktmästare i samverkan med Park & Natur via arbetsmarknadsprojekt
 • Samverka om Staden vill satsa på sommar- och vinterjobbare
 • Delta och driva ett ”råttprojekt” med Göteborgs Stad, Anticimex och fastighetsägarna
 • Komma igång när coronan är över med ”Säg JA till egen matlåda” med Innerstaden och Göteborgs Stad

SNYGGT

Vi vill även att vårt område uppfattas som snyggt och vackert. Därför bevakar vi underhållet av gatorna, arbetar för mer grönt, mer belysning både sommar- och vintertid, att fler gator blir sommargator etc. Vi dokumenterar, rapporterar och gör rundvandringar.

Vi ska 2021:

 • Öka vinterbelysningen i området
 • Ta fram vinterbelysningskoncept för Avenyn och Götaplatsen
 • Arbeta för mer grönt som besöksanledningar
 • Utreda uppfräschning av elskåpen på Avenyn och Södra Vägen
 • Utreda om dekorationspaket vid evenemang och högtider behövs
 • Erbjuda hjälp vid ansökan om tillstånd för dekoration/varuvisning
 • Arbeta för att uteserveringar med bygglov även godkänns under vintern samt uppmuntra till fler vinterserveringar

TRYGGT

Ett annat grundläggande område i en attraktiv stadsmiljö är att det känns tryggt och säkert att vistas där. Avenyföreningen har länge arbetat med trygghetsskapande projekt. Vi arbetar med trygghetsvandringar, motverkar svartaxi och drogfritt på krogarna samt informationsfoldrar kring tiggeri och gatumusikanter. Styrelsen har beslutat att detta är ett område vi ska arbeta ännu mer med under 2021.

Vi ska 2021:

 • Samordna trygghetsarbetet genom Trygg i Centrum med regelbundna möten
 • Se till att ansökan om LOV3 görs för Avenyområdet
 • Se om andra bevakningsinsatser behövs innan ett LOV3 kommer
 • Fördjupa samarbetet med vår Trygghetspartner Securitas, bl a genom deras bevakningsring
 • Erbjuda säkerhetsutbildningar och HLR
 • Utveckla föreningens varningstjänst via sms och mail
 • Samarbeta med polisen vid större händelser och supporterpolisen vid högriskmatcher
 • Arbeta för att polisens kameror sätts upp igen

TILLGÄNGLIGHET

Förutom att ett område ska upplevas rent, snyggt och tryggt är den upplevda och faktiska tillgängligheten mycket viktig. Vi arbetar för en optimerad tillgänglighet av området oavsett kommunikationssätt.

Vi ska 2021:

 • Delta i arbetsgruppen Framkomlighet & Tillgänglighet via Citysamverkan
 • Undersöka behov och upplevd service på cykelställ i området
 • Arbeta för parkeringar för elsparkcyklar
 • Samarbeta med Apcoa i P-Hus Avenyn som skapar boendeerbjudanden och erbjudanden till handelns kunder
 • Arbeta för enhetliga öppettider för området
 • Visualisera lediga p-platser på avenyn.se och arbeta för attraktivare parkeringar i området

SKAPA DESTINATIONER

Den platsutveckling som sker ska alltid ha ett destinationstänk. Genom att arbeta med besöksanledningar till platser och stråk skapar vi attraktivitet och fler besökare.

Vi ska 2021:

 • Arbeta med Avenyns upprustning och utveckling genom att vara en aktiv part i de genomförandestudier som ska göras
 • Götaplatsen – upprustning, fordonsfritt, levande sommartid, levande vintertid
 • Teatergatan – fortsätta med ”Sommar på Teatergatan” på två kvarter, arbeta för ombildning till gångfartsgata på tredje kvarteret, vinterbelysningen
 • Även ha utvecklingsfokus på Lorensbergsgatan, Södra Vägen, öppna ytan vid Jonsborg, Bältesspännarparken, Vasagatan etc
 • Arbeta med positionering och etableringsstrategi för shoppingen i området
 • Följa besöksstatistiken på Avenyn och sätta mål
 • Vara en aktiv part i Göteborg Citysamverkan