fbpx

Platsutveckling

PLATSUTVECKLING

Vi verkar för utvecklingen av Avenyområdet i rent-, snyggt-, tryggt- och tillgänglighetsfrågor samt som destination. Genom att vara en aktiv medlem i Göteborgs Citysamverkan vill vi också öka fokus på stadskärnans kvaliteter och utmaningar.

RENT

Rent och fräscht är basen i en attraktiv stad. Därför har Avenyföreningen sedan länge engagerat sig i och arbetat för ett renare Avenyområde. Vi ska arbeta både förebyggande och operativt i rent- och städningsfrågor, skapa ordning med varuvagnar, lastpallar och sopor i hela området, arbeta för fler soptunnor och askkoppar etc.

Vi ska 2020:

 • Arrangera städmorgonen ”Ett rent nöje” med Innerstaden och Göteborgs Stad
 • Genomföra städrundor med fimpsugning, affischnedtagning, resning av cyklar etc flera gånger varje vecka
 • Delta i matlådeprojektet ”Engångsfritt i city” med Innerstaden och Göteborgs Stad
 • Engagera oss i ett ”råttprojekt” med Göteborgs Stad, Anticimex och fastighetsägarna

SNYGGT

Vi vill även att vårt område uppfattas som snyggt och vackert. Därför bevakar vi underhållet av gatorna, arbetar för mer grönt, mer belysning både sommar- och vintertid, att fler gator blir sommargator etc. Vi dokumenterar, rapporterar och gör rundvandringar.

Vi ska 2020:

 • Öka vinterbelysningen i området
 • Börja arbeta med vinterbelysningen på Avenyn och Götaplatsen
 • Arbeta för mer grönt på Avenyn och Götaplatsen
 • Utreda uppfräschning av elskåpen på Avenyn och Södra Vägen
 • Erbjuda dekorationspaket vid evenemang och högtider
 • Uppmuntra vinterserveringar
 • Utreda hur vi vill vara med och ”smycka” staden inför 2021

TRYGGT

Ett annat grundläggande område i en attraktiv stadsmiljö är att det känns tryggt och säkert att vistas där. Avenyföreningen har länge arbetat med trygghetsskapande projekt. Vi arbetar med trygghetsvandringar, motverkar svartaxi och drogfritt på krogarna samt informationsfoldrar kring tiggeri och gatumusikanter.

Vi ska 2020:

 • Samarbeta med polisen vid större händelser och supporterpolisen vid högriskmatcher
 • Utveckla föreningens varningstjänst
 • Arbeta vidare med vår Trygghetspartner Securitas för att öka närvaron av väktare på gatan.
 • Erbjuda säkerhetsutbildningar och HLR

TILLGÄNGLIGHET

Förutom att ett område ska upplevas rent, snyggt och tryggt är den upplevda och faktiska tillgängligheten mycket viktig. Vi arbetar för en optimerad tillgänglighet av området oavsett kommunikationssätt.

Vi ska 2020:

 • Bevaka underhåll och byggnationer i området där framkomligheten påverkas
 • Arbeta för elsparkcykel-parkeringar
 • Visualisera lediga p-platser på avenyn.se och arbeta för attraktivare parkeringar i området
 • Arbeta för enhetliga öppettider för området

SKAPA DESTINATIONER

Vi ska 2020:

 • Arbeta för upprustning och utveckling av Avenyn genom att skapa samsyn hos fastighetsägare och verksamheter samt presentera idé och upplägg för stadens politiker och förvaltningar
 • Fortsätta positioneringen av Avenyn och systergator
 • Utöka ”Sommar på Teatergatan” till två kvarter
 • Komma igång med upprustningen av Teatergatans tredje del
 • Utreda utvecklingen av Lorensbergsgatan
 • Följa besöksstatistiken på Avenyn och sätta mål
 • Verka för ett mer levande Götaplatsen och ett mer levande Bältesspännarparken
 • Satsa på att shoppingupplevelsen i området stärks