fbpx

Publicerad 1 juni, 2017 - Blogg

Parklet på Teatergatan i sommar


I sommar kan du njuta av Teatergatan på ett nytt sätt när en parkeringsyta tillfälligt omvandlas till ett vistelserum.

En parklet är en sorts minipark, vanligtvis tillfällig, som anläggs i parkeringsrutor. Tanken med parklets är att omvandla trafikrummet till vistelserum för förbipasserande, med grönska, sittplatser och kanske konst eller en enklare servering.

Trafikkontoret inrättar i sommar tre eller fyra parklets på försök i centrala Göteborg. En av dessa blir på Avenyns systergata Teatergatan. En landskapsarkitekt skissar just nu på hur de ska se ut – önskemålet är att de ska knyta an till årets 2021-tema, Grönt och skönt, med inriktning mot stadsodling. Strax efter midsommar beräknas parkleten vara på plats.

Bilden nedan är en visionsbild på hur sommarens parklet på Teatergatan kan komma att se ut. Ytan för parkleten kommer att bli ca 8 meter.