Parkering

Alternativ parkering för boende i området

Se nedan för alla ordinarie bilparkeringar i Avenyområdet.
JUST NU: Specialpris boendeparkering. Gäller nattparkering mellan 17.00-09.00 samt dygnet runt helger i P-Hus Avenyn på Kristinelundsgatan.

Specialpris boendeparkering på P-Hus Avenyn

595 kr/mån (inkl. moms)

Kl. 17:00 – 09:00 samt dygnet runt helger

Gå in här för att boka.

 


Ska ni ta bilen till Avenyn och är osäker på var ni ska ställa bilen eller vilken parkeringsplats som är billigast? Här kommer en guide till bilparkeringarna i Avenyområdet!

För att se en detaljerad karta på samtliga parkeringar i området gå in på Göteborg Stad. Du kan också ladda ner appen Parkering Göteborg där man både kan hitta till och betala på stadens alla kommunala avgiftsparkeringar, drygt 42 000 platser.

Heden

När du parkerar på någon av de 943 platserna på Heden når du snabbt och enkelt många av Göteborgs attraktioner och affärer.
Här finns tre stora bilparkeringar: Heden Exercishuset (385 platser), P- hus Heden (722 platser, 40 platser för elladdning) som har öppet dygnet runt och Heden Engelbrektsgatan (187 platser). Hedens parkeringsplatser har en taxa från 21 – 23 kronor/timme alla dagar från klockan 08.00-22.00, övrig tid gäller 2 kronor/timme.

parkeringgoteborg.se finns mer info och en karta över parkeringarna på Heden.

Heden Idrottsgården

En mindre parkering med närhet till både Heden och Gamla Ullevi, 11 platser. Taxa 21 kronor/timme alla dagar 08.00-22.00, övrig tid 2 kronor/timme. Mellan klockan 07.00-17.00 får du max parkera 3 timmar här.

P-hus Avenyn

Områdets största parkeringshus med infart via Kristinelundsgatan. Här finns smarta lösningar för boende och för de som önskar dags- eller månadskort. P-hus Avenyn har 500 platser och är öppet hela dagen. För taxa se APCOA PARKINGs hemsida.

Parkeringshuset Lorensberg

236 platser med en taxa på 24 kronor/timme alla dagar 08.00-22.00, övrig tid 2 kronor/timme. Övrig tid gäller 2 kronor/timme.

P-hus Gösta Rahmn

Parkeringshus med 54 platser precis bakom Göteborgs Stadsteater. Taxa 24 kronor/timme alla dagar 08.00-22.00, övrig tid 2 kronor/timme.

Stora Teatern

På Stora Teaterns södra sida finns 97 parkeringsplatser med en taxa på 30 kronor/timme mellan klockan 08.00-18.00 på vardagar och mellan klockan 08.00-18.00 på lördagar. Övrig tid 2 kronor/timme. Max-tid 4 timmar på vardagar.

Konserthuset

Parkeringsplats bakom Göteborgs Konserthus med närheten till Götaplatsen, 37 platser. Taxa 24 kronor/timme alla dagar 08.00-22.00, övrig tid 2 kronor/timme.

Gatuparkeringar

Arkivgatan – 27 platser
30 kronor/timme 08.00-22.00, övrig tid: 2 kronor/timme. P-förbud torsdagar klockan 02.00-07.00

Berzeliigatan – 5 platser
30 kronor/timme 08.00-22.00, övrig tid: 2 kronor/timme. P-förbud tisdagar klockan 02.00 – 07.00.

Chalmersgatan – 22 platser
30 kronor/timme alla dagar 08.00-22.00, övrig tid 2 kronor/timme. P-förbud måndagar klockan 08.00-10.00.

Engelbrektsgatan/Chalmersgatan – 19 platser
30 kronor/timme alla dagar 08.00-22.00, övrig tid 2 kronor/timme. P-förbud torsdagar klockan 02.00-07.00.

Engelbrektsgatan 34, 57, 65 – 35 platser 
20 kronor/30 minuter 08.00-22.00 (8-22), övrig tid: 2 kronor/timme. P-förbud torsdagar klockan 02.00-07.00.

Geijersgatan – 16 platser
30 kronor/timme alla dagar 08.00-22.00 (8-22), övrig tid 2 kronor/timme. P-förbud torsdagar klockan 02.00-07.00

Götabergsgatan – 109 platser 
30 kronor/timme alla dagar 08.00-22.00, övrig tid 2 kronor/timme.

Götabergsgatan/Studenternas hus – 21 platser
24 kronor/timme alla dagar 8-22, övrig tid 2 kronor/timme.

Johannebergsgatan – 48 platser
30 kronor/timme 08.00-22.00 (8-22), övrig tid: 2 kronor/timme.

Kristinelundsgatan 1-7, 16 – 60 platser
30 kronor/timme 08.00-22.00 (8-22), övrig tid: 2 kronor/timme.

Kristinelundsgatan 9 – 10 platser
20 kronor/30 minuter 08.00-22.00 (8-22), övrig tid: 2 kronor/timme.

Kristinelundsgatan 13 – 25 platser
Kl 11.00-16.00 30 kronor/30 minuter, övrig tid: 20 kronor/ 30 minuter

Lorensbergsgatan – 8 platser
30 kronor/timme 08.00-22.00 (8-22), övrig tid: 2 kronor/timme. P-förbud torsdagar klockan 02.00-07-00

Olof Wijksgatan – 34 platser
30 kronor/timme 08.00-22.00 (8-22), övrig tid: 2 kronor/timmen. P-förbud tisdagar klockan 09.00 – 12.00 jämna veckor.

Stenhammarsgatan – 21 platser
30 kronor/timme 08.00-22.00 (8-22) Övrig tid: 2 kronor/timme. P-förbud tisdagar klockan 09.00 – 12.00 jämna veckor.

Storgatan 18, 24, 26, 30, 41, 47 – 90 platser
30 kronor/timme 08.00-22.00 (8-22) Övrig tid: 2 kronor/timme.

Storgatan 32-24 – 7 platser
20 kronor/30 minuter 08.00-22.00 (8-22) Övrig tid: 2 kronor/timme.

Södra vägen 19, 23, 47 – 20 platser
30 kr/timme 08.00-22.00 (8-22) Övrig tid: 2 kronor/timme. P-förbud torsdagar klockan 02.00 – 07.00.

Teatergatan – 63 platser
30 kr/timmen 08.00-22.00 (8-22) Övrig tid: 2 kronor/timmen.

Vasagatan – 25 platser
30 kronor/timme alla dagar 8-22, övrig tid 2 kronor/timme. P-förbud torsdagar klockan 02.00 – 07.00.

Vasaparken – 35 platser
24 kronor/timme alla dagar 08.00-22.00, övrig tid 2 kronor/timmen.

Victor Rydbergsgatan – 29 platser
30 kronor/timmen 08.00-22.00 (8-22), övrig tid: 2 kronor/timmen.  P-förbud tisdagar klockan 02.00 – 07.00.

Parkering Rörelsehindrade

Arkivgatan, 1 plats (max 4 timmar)
Berzeliigatan, 2 platser (max 4 timmar)
Geijersgatan, 1 plats (max 4 timmar)
Götaplatsen – Karin Kavlis plats, 5 platser (max 6 timmar)
Kristinelundsgatan, 2 platser (max 4 timmar)
Lorensbergsgatan, 2 platser (max 2-4 timmar)
Nya Allén, 1 plats (max 2 timmar)
Stenhammarsgatan, 4 platser (max 4 timmar)
Stora Teatern, 2 platser (max 4 timmar) ?
Södra vägen, 2 platser (max 2 timmar)
Vasagatan, 1 plats (max 4 timmar)
Vasaplatsen, 1 plats (max 4 timmar)