fbpx

Publicerad 22 februari, 2016 - Blogg

Ombyggnationen på Götaplatsen rullar på

gotaplatsen_ombyggnation_2016
2 november startade uppfräschningen av Paradgatan med den första etappen med sträckan utanför Stadsbiblioteket och biograf Göta. Arbetet går enligt tidsplanen och kommer att vara klart i månadsskiftet april-maj.

Som många av oss väntat och längtat, i höstas inleddes upprustningen av Avenyn. Sträckan först på tur är mellan Stadsbiblioteket och biografen Göta där det byggs en installation med vatten, sten och ljus. 2 november var det byggstart och senast 29 april ska arbetet vara klart. Arbetet går enligt tidsplanen och planket plockades t.o.m ned tidigare än beräknat. Just nu pågår gjutningen av vatten- och ljusspelet för fullt, slangar och munstycken sätts fast på bottenplattan, plattor rivs vid Stadsbiblioteket och Göta bigrafen och ny markbeläggning läggs på sidorna. De gamla skifferplattorna är från 1923 och i ganska dåligt skick. De lyfts bort för att restaureras och användas i framtida projekt och ersätts av plattor i mörk diabas med infälld beöysning.

För er som undrat om de nya busshållplatserna som Electric City byggde i början av sommaren 2015 så har de monterats ner och förvaras på en säker plats för att kunna monteras upp innan den 29 april igen.

Bild03
Skiss på hur det kan komma att se ut när arbetet är klart i slutet av april

Påverkan på trafiken
Under ombyggnationen stängs Geijersgatan av vid Avenyn och blir återvändsgata. Vidare får den nu enkelriktade Arkivgatan dubbelriktad trafik. Biltrafiken på Avenyn får göra en u-sväng i höjd med nedfarten till Lorensbergsteatern. Fotgängare och cyklister kan dock ta sig hela vägen upp till Götaplatsen. Busshållplatserna vid Stadsbiblioteket och utanför biograf Göta flyttas till i höjd med Stadsteaterns lilla ingång på Berzeliigatan.

Den 2 november dras sträckningen om för alla busslinjer som går längs Avenyn. Istället för att gå längs Avenyns övre del kör linjerna via Engelbrektsgatan, Berzeliigatan eller Södra vägen.

Den 29 oktober anordnade trafikkontoret ett informationsmöte om byggplanerna på Bio Roy kl. 19.00.

Den 5 oktober höll Trafikkontoret möten för verksamheter och boende i området där man bland annat informerade om hur trafikanter och kollektivtrafik påverkas.
Presentationen från mötet för nedladdning