fbpx

Publicerad 30 januari, 2015 - Hotell & service

Vad händer med nya Heden?

Heden ska få ett nytt utseende och syfte. Blir det bostäder i 20-våningshus, en ny kulturarena eller kommer fotbollen att stå i fokus? Läs här om vad som kommer att hända med Heden!

I december 2013 presenterades fem förslag på Hedens framtid. Förslagen finns att spana in här nedan. Dessa förslag togs fram för att man genom jämförelser och analys ska kunna komma fram till den bästa lösningen. Det är alltså inte något av förslagen som vinner. Dessa förslag har nu granskats och analyserats av en rad olika referensgrupper. Dessa grupper har tillsammans med Stadsbyggnadskontoret tagit fram det positiva samt belyst de eventuella problem som finns. Du kan läsa mer om själva bedömningen här genom att ladda ner en PDF.

Så vad händer nu? Med lite mer kött på benen, så kommer Stadsbyggnadskontoret att ta fram ett inriktningsdokument. Detta beräknas vara klart under våren 2015. Detta dokument kommer sedan att vara grunden till de mer detaljerade planerna om Heden. Målet med det nya Heden är att utveckla Heden till en urban stadspark där idrott, frisksport, kultur, lek, verksamheter, event, träd och bostäder ska kunna samsas och bli en plats för alla Göteborgare – och en självklar del av Avenyn.

De fem förslagen

ADEPT: Fyra bollplaner runt en evenemangsyta mot Södra vägen. Bebyggelse koncentreras mot Sten Sturegatan och Engelbrektsgatan.
Adept.

MA Arkitekter: Promenadstråk/löparbana ovanför marken runt de öppna planerna. Hus i varierad höjd med mycket träd och parkkänsla.
MA

Nyréns Arkitektkontor: Bygger vidare på omgivande bebyggelse vid Sten Sturegatan och Engelbrektsgatan. Uteserveringar med kvällsol och möjlighet till bl.a. konsertverksamhet.
Nyrens

Tyréns: Ny kulturarena som rymmer 18 000 personer samt möjlighet till fler aktiviteter, bl.a. tennis.
Tyrens.

Wingårdhs: Park med möjlighet till bl.a. volleyboll, skate, basket och boule. Tre 20-våningarstorn samt lägre bebyggelse runt dem.
wingårdh