fbpx

Publicerad 3 februari, 2012 - Hotell & service

Millenniumplatsen blir rosa


Platsen vid Stora teatern får en uppfräschning under våren. Tanken är att den ska bli både vacker och trygg oavsett årstid.
– Det ska bli en mötesplats med parkkänsla med hjälp av körsbärsträd, säger Amelie Sandow, landskapsarkitekt vid Park- och naturförvaltningen.

Under våren kommer arbetet med att skapa en ny mötesplats att starta. I mitten av maj kommer nya platsen vid Stora Teatern stå klar med rosablommande körsbärsträd. Tanken är att de som går längs Avenyn ska känna att de promenerar genom en park.
– Vi ska plantera körsbärsträd i tre dungar, vilket skapar parkkänsla. De är av samma trädslag som de som finns vid Charles Felix Lindberg plats. Det blir ett sätt att länka samman Kungsparken, säger Amelie Sandow, landskapsarkitekt vid Park- och naturförvaltningen.

Körsbärsträd ska så småningom även planteras i Bältespännarparken. På så sätts binds hela området ihop.
– Utöver det kommer vi att ställa ut nya bänkar och ny belysning. Det kommer att ge platsen en trevlig atmosfär och kännas säkrare.

Vit effektbelysning kommer att lyfta fram trädens grenverk även under den avlövade tiden. Spotlights som lyser ned genom kronorna ska ge marken ett vackert mönster. Samtidigt ger alltså ökad belysning trygghet för de som rör sig i området.
Grässlänten ner mot vallgraven täcks av en färggrann matta av krokus och scilla. Bänkar placeras ut för att ge utblick mot både vallgraven och Avenyn.
– Bänkarna ska ha samma formspråk som de vid Götaplatsen. De kommer att ha träsits, men inte vara likadana, säger Amelie Sandow.
Hon säger också att allt ska gå i stil med Stora teatern.
– Det är en stark byggnad och vi vill inte att något ska ta över det.

Området ska fortfarande kunna användas vid evenemang. Men framför allt ska det bli en plats att mötas på.
– Tanken är att till exempel skolklasser ska samlas där. Det ska bli en mötesplats.

Samtidigt tas Tidsdokumentet, skulpturen som står vid Stora Teatern idag, bort. Det interaktiva konstverket ägs av Chalmers och består av flera delar. Då det har varit svårt att få det att fungera, beslutade Göteborgs Stad och Chalmers gemensamt att montera ner konstverket, vilket sker under januari. Konstverket kommer att tas omhand av Chalmers.