fbpx

Bli medlem

Avenyföreningen / Avenyn Paradgata AB

 

Grattis! Du är just nu på väg att ta första steget till att vara med och förändra och förbättra inte bara din verksamhet, utan också vara delaktig i platsutvecklingen av Avenyområdet.

”Vi arbetar för att Avenyn ska bli en utåtriktad, levande och kontinental paradgata med internationell attraktionskraft och en puls för hela regionen. Det unika området ska sticka ut och forma en egen identitet som stärker Göteborgs varumärke bland europeiska städer.”

Vårt uppdrag är att genom samverkan utveckla attraktiva, trygga och unika mötesplatser i Avenyområdet, fyllda med upplevelser av hög kvalitet inom utbudet av kultur, nöjen och shopping.

Tillsammans med våra medlemsföretag på Avenyn och närliggande områden, Göteborgs Stad och andra aktörer arbetar vi aktivt för att höja Avenyområdets image. Allt för att Avenyn ska bli en självklar mötesplats och destination för både göteborgaren och turisten.

Avenyföreningen arbetar också för en stark gemenskap, ökat nätverkande och kompetensutveckling hos medlemsföretagen.

Vi arbetar för att ständigt utvecklas och är innovativa för att skapa nya möjligheter både för våra medlemsföretag, staden, besökaren och våra invånare.
Nu, idag och för framtiden!

Vill du bli en av oss?

JA, MITT FÖRETAG VILL BLI MEDLEM ->

Gör som ca 250 andra företag i Avenyområdet – bli medlem redan idag!
Läs mer nedan om vilka medlemsförmåner, våra stadgar och vår handlingsplan för 2021.

– Medlemsförmåner
– Stadgar Avenyföreningen

Verksamhetsområden

För att nå målet arbetar Avenyföreningen med tre verksamhetsområden * Platsutveckling * Marknadsföring * Avenyn – Community.

Handlingsplan Platsutveckling 2021 >>

Hur vi arbetar med utvecklingen av Avenyområdet i rent-, snyggt-, tryggt- och tillgänglighetsfrågor samt som destination. Genom att vara en aktiv medlem i Göteborgs Citysamverkan vill vi också öka fokus på stadskärnans kvaliteter och utmaningar.

Handlingsplan Marknadsföring 2021 >>

Hur vi arbetar för att öka besöksantalet och kundunderlaget till området arbetar vi med destinationsmarknadsföring, marknadsföringstjänster och evenemang.

Handlingsplan Avenyn-Community 2021 >>

Hur vi arbetar för en stark gemenskap, ökat nätverkande och kompetensutveckling hos medlemsföretagen.

Kontakt:
Carina Hallgren, carina@avenyn.se eller 0707-74 92 92
Medlemsansvarig