fbpx

Karta över skyltskåpen på Avenyn

De rödmarkerade skyltskåpen tillhör inte Avenyföreningen och går därför inte att hyra.
Skyltskåp nummer 4, har endast två sidor (i gångriktning) som är möjliga att hyra.
På de andra två sidorna sitter karta över området och verksamheterna samt broschyrställ med Avenybroschyren för besökarna att ta.