fbpx

Publicerad 7 juni, 2017 - Blogg

Göteborg konstmuseum byggnadsminneförklarat


Den 25 april blev Göteborgs konstmuseum byggnadsminnesförklarat av Länsstyrelsen. Byggnadsminnesförklaringen ska bevara museets fasader och utställningsrummen. Samtidigt blev alla ursprungliga delar av Götaplatsen förklarade som byggnadsminne.

Göteborgs konstmuseum vid Götaplatsen byggdes mellan åren 1919-1923 och stod klart i samband med firandet av Göteborgs 300-årsjubileum och den så kallade Jubileumsutställningen. Byggnaden ritades av Arvid Bjerke och Sigfrid Ericson och är influerad av den romerska antiken och den svenska 1920-talsklassicismen.

Den 25 april blev Göteborgs konstmuseum byggnadsminnesförklarat av Länsstyrelsen. Det blev därmed det 28:e byggnadsminnet i Higabs bestånd. I motiveringen skriver man bland annat att ”byggnaden och dess mäktiga arkad har kommit att bli en ikonbyggnad med starkt symbolvärde för Göteborg”. Byggnadsminnesförklaringen ska bevara museets fasader och utställningsrummen. Samtidigt blev alla ursprungliga delar av Götaplatsen förklarade som byggnadsminne. Poseidon med kar och podium ska bevaras liksom omgivande markbeläggning med Fjäråsgnejs. Ingrepp får inte göras i trappor och murar. Ursprungliga pollare, smidesdetaljer och armaturer ska bevaras. Även markbeläggningen med klinkers runt Stadsteatern ska bevaras.