fbpx

Publicerad 8 oktober, 2012 - Kultur & nöje

Götaplatsen vinnare av årets Svenska Ljuspris

Juryns motivering lyder ”Ljussättarna har samordnat behovet av trygghet, funktion och upplevelse och befäst platsens dignitet med sin skickliga ljusgestaltning. De har skapat ett stadsrum där ambitionen att regissera ljuset har lyckats så väl att det känns som ljuset alltid funnits där.”

– Vi är oerhört stolta, säger Ingemar Johansson projektledare på trafikkontoret som beställt jobbet. Götaplatsen har verkligen fått det lyft den förtjänar och är som ett led i 24-timmars staden nu inte bara en tryggare utan även en trevligare plats att vistas på kvällstid.

Svenska Ljuspriset delas ut för 19:e gången i rad och i år var det alltså Göteborg som tog steget upp på den hedervärda förstaplatsen. Vacker effektbelysning har skapat ett levande stadsrum som lyfter fram Götaplatsens arkitektur, belyser otrygga utrymmen och lockar människor att stanna upp, även på kvällen. Av den ödsliga och otrygga känslan som tidigare präglat Göteborgs hjärta finns inget kvar.

Med tävlingen vill Sydsvenska, Västsvenska och Svenska Belysningssällskapet tillsammans med tidningen Ljuskultur uppmärksamma den höga nivån av ljusplanering i Sverige. Man vill särskilt lyfta fram ljusprojekt som förstärker en plats eller byggnads funktion och arkitektur, och kan ses som föredömen. Juryn tittar såväl på det visuella, estetiska, funktionella och tekniska som på driftsekonomiska aspekter.

Den nya belysningen av Götaplatsen invigdes den 1 september 2011. Projektet har sin bakgrund i att Götaplatsen upplevts som en mörk och otrygg plats, där flera olycksfall förekommit.

Belysningsprojektet har drivits fram av Göteborgs stads samverkansorganisation ”Trygg, vacker stad” och är samfinansierat med Higab. Även verksamheterna kring Götaplatsen har varit engagerade i projektet. Belysningsplanerare var Ramböll Sverige AB genom Lars Fredén och chefsljusdesigner var Iben Winther Orton.

Projektet är bara startskottet till den stadsutveckling som kommer att ske av Avenyn. Samarbetet kommer att fortsätt sprida ljus över Avenyområdet även i framtiden.

Text: Maria Börgeson, Trygg, vacker stad

Läs mer på Göteborgs stads hemsida