Walknet

072-064 42 07

Margareta Björklund från Walknet är guiden som tar med dig som besökare bakåt i
tiden. Margareta Björklund började tidigt som guide och känner sin stad utan och innan.
Idag är hon den Göteborgsguide som har längst erfarenhet.
Boka en oförglömlig upplevelse kontakta: margareta.bjorklund@guideevent.se.

Hemsida