Kungsportsavenyen, Göteborg, Sverige

Tommy Hilfiger

Kungsportsavenyen
Göteborg, Sverige