fbpx

Sellcess – Säljmorsorna

070-312 15 58

Försäljning är avgörande för ett bolags överlevnad. Ändå är säljare ett yrke som vi i Sverige generellt sett inte känner stolthet att tillhöra och inte heller något som barn drömmer om att bli. Varför är det så och vad är det som gör att så få kvinnor vill arbeta som företagssäljare (endast 27 %)? Säljmorsornas podcast kom till för att göra skillnad för dig som jobbar direkt eller indirekt med försäljning. Vår ambition är att locka fler kvinnor till yrket, höja yrkesstoltheten samt bjuda på kunskap och värde.
I ett led att göra skillnad har vi också skapat ett säljnätverk för kvinnor, Sellcess, där vi delar framgångsfaktorer, utmaningar och best practice.
Vid sidan av podden och vårt nätverk inspirerar vi genom bland annat lunch- och  frukostwebinars.
Här bjuder vi på konkreta tips hur du når din fulla potential som säljare och hur du kan göra det svåra enklare. Det ska vara roligt och enkelt att göra affärer med dig!
Hemsida