fbpx

Greenflag

Kungsportsavenyen 21, Göteborg, Sverige

0738 95 80 00

Greenflag är ett nystartat företag där delägarna har mer än 50 års gemensam erfarenhet av entreprenörskap.

Vårt syfte med att starta Greenflag är att förutom att erbjuda en enkel och kostnadseffektiv redovisningsfunktion, ge nystartade och etablerade företag råd för att främja just deras företags utveckling.

Vår styrka ligger i att se vad ett företag bör och skall göra för att bli framgångsrikt.  Vi har insett vikten av att skapa en enkel och effektiv administration som ger företagaren ett större utrymme till att ägna sig åt försäljningsfrämjande åtgärder.

Vi vill betona att just storleken på bolagets satsning på försäljnings- och marknadsfrämjande åtgärder är direkt avgörande för bolagets ekonomiska utveckling.

Hemsida

Greenflag

Kungsportsavenyen 21, Göteborg, Sverige

Läs mer