Göteborgs Köpmannaförbund

Vasagatan 43B, Göteborg, Sverige

0705-68 08 59

Göteborgs Köpmannaförbund har idag som målsättning att med generella åtgärder samt påverkan på myndigheter,kommun mm skapa så goda möjligheter för handeln och handelns utveckling inom vårt verksamhetsområde som möjligt.
Detta arbete sker i nära samarbete med Svensk Handel, fastighetsägarföreningar,centrumföreningar och Göteborgs stad för att få största möjliga värde av de medel förbundet satsar på olika projekt.

Hemsida

Göteborgs Köpmannaförbund

Vasagatan 43B, Göteborg, Sverige

Läs mer