Götaplatsen, Göteborg, Sverige

Göteborgs konstmuseum

Götaplatsen
Göteborg, Sverige

031-368 35 00

Göteborgs konstmuseum har samlingar från 1400-talet fram till idag. Museet har en nordisk inriktning, men i samlingarna ingår även äldre nederländsk och fransk konst med verk av Rembrandt, Gogh, Monet och Picasso. Göteborgs konstmuseum har tre stjärnor i Michelins Green Guide.

Till hemsidan