Storgatan 53, Göteborg, Sverige

Familjens jurist

Storgatan 53
Göteborg, Sverige

031-85 98 98

Familjens jurist finns till för att ta hand om alla rättsliga frågor som rör privat- och familjeliv. Från dokument som äktenskapsförord, samboavtal, testamente, hjälp med bouppteckning till rådgivning och information om trygghet för dina barn. Familjens jurist företräder dig vid rättsprocesser inför domstol och myndigheter, t.ex. i tvister rörande vårdnad, boende, umgänge samt bodelning och fordringar. De arbetar även mycket med arvsrätt och då i synnerhet med att upprätta bouppteckningar och arvsskiften.

Som Sveriges största familjejuridiska byrå med 190 medarbetare, varav 20 stycken på vårt kontor vid Heden (Storgatan 53), finns här en stor familjejuridisk kunskap och erfarenhet.

Till hemsidan