fbpx

Ekonza

Kungsportsavenyen 3, Göteborg, Sverige

0730-74 67 74

Ekonza erbjuder tjänster som bland annat löpande bokföring, redovisning av moms och skatt, upprättande av bokslut, årsredovisningar, deklarationer, rådgivning och projektledning. Vi har kunder som anlitar oss för långvariga samarbeten för att de värderar vår effektivitet och kompetens men vi har även tidsbegränsade uppdrag som vid föräldraledighet och arbetstoppar.

Vi vill vara en stabil, ärlig och pålitlig partner. Vi är väl medvetna om att det i långa loppet är våra kunders betyg som är avgörande för vår framgång. Dessutom känner vi personlig tillfredställelse av att veta att vi gör ett bra jobb!

Hemsida

Ekonza

Kungsportsavenyen 3, Göteborg, Sverige

Läs mer