Barn i Nöd

Kungsportsavenyn 22, Göteborg, Sverige

031-704 65 60

Barn i Nöd startades 1971 och stödjer barnhem, rehabiliteringscenter, skolor och hjälpcenter i sju länder. 1000-tals barn får dagligen mat, logi, läkarvård och skolgång. Barn i Nöd har 90-konto och granskas av Svensk Insamlingskontroll.

Plusgiro 90 05 75-2 – Bankgiro 900-5752

Hemsida

Barn i Nöd

Kungsportsavenyn 22, Göteborg, Sverige

Läs mer