Advokatfirman Victor

Arkivgatan 1, Göteborg, Sverige

031-21 22 99

Advokatfirman Victor lämnar kvalificerad juridisk rådgivning till aktörer i bygg- och fastighetsbranschen. Frågor om fackmässighet, byggnormer och utförande är centrala i vår bransch. Vi har därför etablerade samarbeten med erfarna besiktningsmän och tekniskt sakkunniga. Rådgivning lämnas även till företag som är i behov av kvalificerat juridiskt stöd i bolags- och avtalsrättsliga frågor samt i ärenden hos kommuner och myndigheter.

Vi erbjuder också aktörer inom våra verksamhetsområden skräddarsydda utbildningar. Vi arbetar med att förebygga tvister. Det främjar goda affärsrelationer. Men tvister går inte alltid att undvika och ibland går de inte heller att lösa utan en rättsprocess. Vi har stor erfarenhet av uppdrag som ombud i domstolsprocesser och skiljeförfaranden.

Hemsida

Advokatfirman Victor

Arkivgatan 1, Göteborg, Sverige

Läs mer