fbpx

1918 – Stadsteatern

Göteborgs Stadsteater, Götaplatsen, Göteborg, Sverige

Göteborgs Stadsteater är Sveriges äldsta stadsteater och grundades 1918 genom en donation av kulturintresserade göteborgare. I början flyttade teatern in i Lorensbergsteatern, men år 1934 flyttades verksamheten över i det nybyggda teaterhuset vid Götaplatsen, ett hus med vacker, elegant arkitektur. Byggnaden är anpassad efter 1930-talets funktionalistiska ideal men har också drag av 1920-talets klassicism. 1930-talets arkitektur syns interiört framför allt i de publika utrymmena och i de sinnrikt utformade trapphusen. På den tiden skapades ett avancerat scenmaskineri som idag, med lite kompletterande modern teknik, fortfarande används i teatern.

I början av 1970-talet övertog Göteborgs stad teatern som då blev ett kommunalt aktiebolag. 1997 satsade kommunen på en ombyggnad av Stora Scen och dess salong genom att proscenieramen avlägsnades och parkettens lutning höjdes. 2002 var nästa ombyggnad klar. Bland annat breddades scenöppningen på Stora Scen och salongen gjordes om så att avståndet mellan publik och skådespelare blev mindre.

Inspirerad av text från stadsteatern.goteborg.se.

Hemsida
stora teatern avenyn historiska guiden

1918 – Stadsteatern

Göteborgs Stadsteater, Götaplatsen, Göteborg, Sverige

Läs mer