fbpx

För intresserade företag i området

Uppdatering 27 augusti: Anmälan är stängd

Anmälningen till konstvandringen 2021 är nu stängd. Du kan dock göra en intresseanmälan genom att fylla i vårt kontaktformulär nedan. Då sparar vi dina kontaktuppgifter inför konstvandringar i framtiden.

Ställ ut konstnärer i dina lokaler

Vi vill också bjuda in alla näringsidkare i Avenyområdet till att samverka. Främst genom att ställa ut en eller flera konstnärer i sina lokaler under helgen.
Det blir en stor kulturfest med möjlighet att få många, både nya och befintliga, besökare under dessa dagar.
Vi hoppas kunna ställa ut minst 150 konstnärer första året.
Har du ont om plats kanske du kan hysa någon konsthantverkare med mindre verk som lättare kan exponeras.

Ha öppet även på söndagen

Har du inte öppet vanliga söndagar kanske detta kan ge en bra extra försäljning. Avenyn kommer att fyllas med besökare under båda dagarna, men det är bara du som avgör om de besöker just din verksamhet

Häng på kulturtemat i din verksamhet

Har du inte möjlighet att ställa ut konst, så kan du alltid fundera kring andra åtgärder som kopplar an till kulturen. Kanske lägg fram lite kulturhistoria för de som väntar, arrangera någon författare som läser poesi under kvällen, anpassa menyer med lite roliga namn som knyter an till kultur.

Visa upp din verksamhet i vår folder

Vi kommer att trycka upp en folder i 10 000 ex. som kommer att delas ut både några veckor före och under vandringen.
Besökare kommer att läsa i den för att veta var de ska gå.
Bra tillfälle att synas där när det t ex är dags för lunch eller en efterföljande after work/ middag. Som företagare kanske du vill lyfta fram din verksamhet lite extra. Kostnaden för att annonsera är satt till självkostnadspris.

Hur sker placering av utställare?

Matcha utställare och verksamhet
Efterhand som vi får in anmälningar så påbörjar vi placering.
För butiker och mindre verksamheter kommer vi att eftersträva att matcha utställare och verksamhet i den mån det går.
Så snart vi har en matchning så kontaktar vi både konstnären och dig som företagare, så ni tidigt får kontakt och kan planera hur ni vill lägga upp samarbetet.

Tankar kring samverkan
För att öka effekt av samarbetet kan man
Visa upp verk från konstnären veckan före konstvandringen med lite förinformation.
Hjälps åt att sprida i era resp sociala medier om utställning, bjud in
Under konstvandringen – skapa lite vernissagekänsla. Bjud t ex. på lite cider och snacks.
Exponera gärna lite extra inne och utanför.
Bra att tidigt planera hur hängning och övrig exponering kan ske.

Hur kommer projektet att marknadsföras?

Vi kommer att producera en folder i tabloidformat, i vilken vi presenterar vandringen och utställare med en karta var de är placerade. Foldern kommer att placeras ut runt Göteborg några veckor före vandringen.
Affischer kommer att sättas upp.
Bilder på utställares verk kommer att spridas i alla tillgängliga sociala medier (här har vi alla en stor uppgift – att sprida budskapen även i egna medier.
Vi kommer att uppvakta tidningar och radio för att få redaktionell spridning.
Deltagande lokaler kommer att märkas ut.

Hur fungerar försäljning av verk under vandringen?

Konstvandringen är fri för besökare. Konstnärerna vill naturligtvis sälja sina verk. Vi tar ingen provision.

 

Kontaktperson:
Pierre Chocron, projektledare
0704-244 018, pierre@avenyn.se