fbpx

Nya regler om rökfria utomhusmiljöer

Askkoppar

De restauranger och andra verksamheter som är intresserade av att få en askkopp från Trafikkontoret (stående eller sättas på stolpe) mot att ni tömmer dem själva, kontakta jessika@avenyn.se för mer info. Att sättas på ett tilltaget skyddsavstånd från uteserveringen eller entrén.

Nya lagen

Rökning förbjuds på vissa allmänna platser från och med 1 juli 2019. För oss i Avenyområdet gäller det främst för:

 • Uteserveringar
 • Entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till

Gäller produkter såsom:

 • Cigaretter
 • Pipor
 • Vattenpipor
 • E-cigaretter

Det är verksamheternas ansvar att sätta upp tydliga skyltar och vid behov informera och säga till om de nya reglerna och hantera gäster/kunder som bryter mot dem. Om någon röker trots tillsägelse får denna person avvisas.

Rökförbudet gäller områdena ovan samt ett väl tilltaget skyddsavstånd runt om (informationen om 2 meter gäller inte således).

Och finns askkoppar inom dessa områden måste de tas bort.

Läs mer info från Folkhälsomyndigheten.

 

Tillsynsansvaret över de rökfria miljöerna ligger hos Miljöförvaltningen i Göteborg. Frågeställningar från infomötet 4 juni som Miljöförvaltningen svarat på.

 • Vad är en allmän entré? Gäller det även en teaterentré? Svar: Det gäller alla former av entréer som är öppna för ut och inpassage oavsett om det krävs biljett eller ej.
 • Flera teatrar har också stora trappor utanför sin entré. Gäller 2 meter från entrén i fasaden eller från där trappan slutar? Svar: Miljöförvaltningen har diskuterat vilket avstånd som bör tillämpas för att minimera risken för att besökare till en restaurang eller butik m.fl. verksamheter inte ska behöva utsättas för rök i anslutning till entrén. Det finns ingen gräns på 2 meter . Vi har bestämt att uttrycka det så att avståndet ska vara ett väl tilltaget skyddsavstånd. Detta innebär att rökning inte får förekomma i en krogkö.
 • Snusning är tillåtet. Får man ha en snusaskkopp på sin uteservering? Svar: Eftersom askkoppar inte är tillåtna måste en behållare för förbrukade snusförpackningar vara utformad på ett sätt som inte kan förväxlas med en askkopp. Den bör inte heller kallas för snusaskkopp. Skulle snusbehållarna användas som askkopp utan att personalen ingriper bedömer miljöförvaltningen att serveringsställen tillåter rökning i strid mot lagen.
 • Vad är det rent praktiskt som händer när någon står och röker där det är förbjudet? Vem bötfäller? Svar: Det blir inga böter. Verksamheten får ett föreläggande / förbud som ett vite kan kopplas till. Miljöförvaltningen kan begära att vitet döms ut av förvaltningsrätten om det röks vid ett senare tillfälle.
 • Vart ska man hänvisa folk som vill röka? Svar: Till ett område som ligger på ett väl tilltaget skyddsavstånd till det område som ska skyddas från rök.
 • Om en personalingång (som inte är en allmän entré) ligger precis, under 2 meter, bredvid en allmän entré – vad är det som gäller då? Får personalen stå vid sin personalingång och röka? Svar: Här kan det uppstå problem eftersom rökförbudet inte gäller personalentréer, förutsatt att denna endast betjänar personal och eventuella boende. Förhoppningsvis tar personalen hänsyn till omgivningen. En verksamhet t.ex. en servering kan rimligen bara ansvara för gäster som har någon anknytning till den egna verksamheten.
 • Får vi hur som helst sätta askkoppar 2 meter från vår uteservering? Måste vi inte ha tillstånd etc för detta? Svar: Miljöförvaltningen kan i nuläget inte sätta upp någon exakt gräns för hur askkoppar skall placeras. Askkoppar kan behövas för att motverka nedskräpning. Det är rimligt att dessa placeras så långt från entrén att denna inte påverkas av rök från sista blosset.

Miljöförvaltningen har svarat på frågorna med utgångspunkt av vad vi vet idag.

Vi kan behöva omvärdera vissa ståndpunkter längre fram när den ny tobakslagen har varit i bruk en tid eller att centrala myndigheter kommer med förtydliganden eller att ärenden avgörs i domstol efter överklagningar av våra beslut.

 

Kontakt:
Jessika Wassberg, Avenyföreningen
0733-505 220
jessika@avenyn.se