fbpx

Med anledning av Coronaviruset

Uppdatering 2021-04-29

Brev skickat till kommunstyrelsen 210429 från Avenyföreningen, Innerstaden Gbg och Nordstan

Hej,

Vid Fredagar på Farelli’s den 23 april i samtalet mellan politiken och besöksnäringen kring corona-krisen, angavs att den lokala politiken efterfrågar en uppdaterad åtgärdslista.
Nedan har vi tre centrumorganisationer i city uppdaterat den lista vi sände er september 2020.

Äntligen börjar vi se ljuset i den tunnel som heter Corona-pandemi. Göteborgs stadskärna med sitt besöksberoende näringsliv har drabbats hårt och många företag kämpar fortsatt för att hålla ut hela vägen förbi momentet då restriktionerna lättar och besökare och kontorsarbetare återvänder. Men även hålla ut för att kunna reparera skadan. Situationen är fortsatt ansträngd och många förutspår att det dröjer till efter 2022 innan branscherna har återhämtat sig och hittat nya vägar.

Vi är tacksamma att Göteborgs Stad har lyssnat på våra upprop, satt in många av de åtgärder vi föreslagit och visat en enorm samarbetsvilja. Nu ber vi er att hålla ut.

Åtgärdsförslag till Göteborgs Stad #3

För att fortsatt hålla ut i den pågående pandemin, för att starta upp igen och för återhämtning.

Åtgärder till stöd för verksamheters ekonomi
Många företag står på den ekonomiska randen. Nedan åtgärder är till för att stötta företagen direkt i att kunna hålla ut.
• Avgiftsfri markupplåtelse för uteserveringarna, dekoration och varuvisning till och med 2022.

Åtgärder för att öka stadskärnans attraktivitet och succesivt återskapa flöden med hänsyn till smittspridningen
Det handlar om att åter bjuda in och välkomna besökarna till stadskärnan. Att skapa flöden, sprida ut och hålla kvar besökarna. Det ska vara enkelt att hitta in till och i stadskärnan och stadskärnan ska uppmuntra till att vilja stanna lite längre. Den ska erbjuda trivsamma, städade, trygga och upplevelserika mötesplatser. Det är viktigt att stadskärnan förblir attraktiv även under dygnets mörka del och när höst- och vintermörkret träder in.

Attraktiva mötesplatser för alla

 • Fortsätt och bredda Ta plats-initiativet med förutom sittplatser även lekmöjligheter, utegym och promenadstråk.
 • Satsa 10 miljoner på vinterbelysning för att skapa ljus, attraktivitet och upplevelser under vintersäsongen.
 • Stimulera aktiviteter för att skapa attraktion tex genom avgiftsfri markupplåtelse till kreativa evenemang till och med 2022

Rent och snyggt

 • Fortsätt extra städning av stadskärnan.
 • Mer grönska, blomster- och grönarrangemang, stadsodling, kryddodling, växthus med mera.
 • Fortsätt utföra reparation av eftersatt underhåll i det offentliga rummet.

Tillgänglighet

 • Kommunicera positivt hur man tar sig till stadskärnan.
 • Förbättra fysisk och digital skyltning till parkeringsplatser/-garage och skylta redan vid infarterna till centrum.
 • Förbättra skyltningen för gångtrafikanter i stadskärnan.
 • Satsa på attraktiva cykelgarage som inkluderar service så som offentlig toalett, förvaring och dylikt.

Övergripande

 • Ta fram en plan för att stimulera tillväxten i stadskärnan post-Corona.
 • Fokusera, prioritera och satsa på stadskärnan de kommande 3-5 åren – Håll ut!

Innerstaden Göteborg – Avenyföreningen – Nordstan


Brev skickat till kommunstyrelsen och Göteborgs Stad 200907

Hej,

Covid-19 har en enorm påverkan på Göteborgs stadskärna. Vi är många som är tacksamma att Göteborgs Stads politiker är lyhörda och agerade snabbt i våras med stödåtgärder till näringslivet. Stor eloge. Det visar att vi jobbar tillsammans mot samma mål. Det skapar energi och motivation hos näringslivet som varje dag finns där för invånarna och besökarna.
Många av åtgärderna som kom till stånd i dialog har nu avslutats. Pandemin är inte över än och restriktionerna som satts nationellt ligger kvar. Många har det jättetufft. Här kommer vårt bidrag med idéer till det fortsatta arbetet med stödåtgärder även under höst och vinter. Förslaget skickades i fredags även till BRG.

Åtgärdsförslag till Göteborgs Stad

För hösten och vintersäsongen 2020/2021
Då vi under hösten och vintern oförändrat kommer att leva mitt i en pandemi ser vi gärna att de åtgärder som kom till stånd i våras prolongeras eller återinförs. Dessutom är en extra satsning på att skapa säkra flöden under höst och vinter önskvärt. Stadskärnan har tappat enormt under våren och sommaren. Besöksflöden som vårens och sommarens helger, fester, turism och evenemang i vanliga fall medför har uteblivit.

Åtgärder till stöd för verksamheters ekonomi
• Ta inte ut någon avgift för markupplåtelsen för uteserveringarna under vintersäsongen 2020/2021.
• Ta inte ut någon avgift för markupplåtelse av dekorationer och varuvisningar under vintersäsongen 2020/2021.

Åtgärder för att öka stadskärnans attraktivitet och skapa flöden med hänsyn till smittspridning
Det handlar om att bjuda in folk till stan på ett säkert sätt, skapa och sprida flöden. Ombesörja luftiga utrymmen och utemiljöer som känns städade, trivsamma och upplevelserika. Viktigt att staden görs attraktiv i höst- och vintermörkret.

• Tillåt uteserveringarna att vara kvar över vintersäsongen (nov-mars).
• Tillåt mer aktivitet och initiativ i stadsmiljön såsom tex livespelningar av musiker på stan.
• Förläng Trafikkontorets Ta plats-initiativ med pop-upp sittplatser även under vintersäsongen. Möblera eventuellt om. Satsa även på lekplatser och utegym.
• Prioritera framkomligheten under byggtiden och kommunicera på positivt sätt hur man tar sig fram i city.
• Se över tillgängligheten på stadens parkeringar.
• Fortsätt extra städning av city och plantering av grönska.
• Satsa på extra vinterbelysning för att skapa ljus, attraktivitet och upplevelser under vintersäsongen.
• Hitta digitala lösningar för att stimulera besök av city och promenader på stan för att visa upp stadskärnan.
• Tidigarelägg investeringar i reparation och upprustning av gator.
• Ta fram en plan för att stimulera tillväxten i stadskärnan post-Corona.

Innerstaden Göteborg – Avenyföreningen – Nordstan – Svensk Handel – Göteborgs Restaurangförening – Föreningen Göteborgshotellen – Västsvenska Handelskammaren

 

 

Kontakt:
Jessika Wassberg, 0733 -505 220, jessika@avenyn.se

 

Övriga frågor som gäller coronaviruset vill vi hänvisa er till Göteborg Stad, Krisinformation.se och Folkhälsomyndigheten för aktuell information. Se länkarna nedan:

 

Information med anledning av Coronaviruset från Göteborg Stad

Myndigheterna om det nya coronaviruset på Krisinformation.se

Frågor och svar om coronavirussjukdom covid-19 på Folkhälsomyndigheten