fbpx

Med anledning av Coronaviruset

Uppdatering 2020-09-07

Brev skickat till kommunstyrelsen och Göteborgs Stad 200907

Hej,

Covid-19 har en enorm påverkan på Göteborgs stadskärna. Vi är många som är tacksamma att Göteborgs Stads politiker är lyhörda och agerade snabbt i våras med stödåtgärder till näringslivet. Stor eloge. Det visar att vi jobbar tillsammans mot samma mål. Det skapar energi och motivation hos näringslivet som varje dag finns där för invånarna och besökarna.
Många av åtgärderna som kom till stånd i dialog har nu avslutats. Pandemin är inte över än och restriktionerna som satts nationellt ligger kvar. Många har det jättetufft. Här kommer vårt bidrag med idéer till det fortsatta arbetet med stödåtgärder även under höst och vinter. Förslaget skickades i fredags även till BRG.

Åtgärdsförslag till Göteborgs Stad

För hösten och vintersäsongen 2020/2021
Då vi under hösten och vintern oförändrat kommer att leva mitt i en pandemi ser vi gärna att de åtgärder som kom till stånd i våras prolongeras eller återinförs. Dessutom är en extra satsning på att skapa säkra flöden under höst och vinter önskvärt. Stadskärnan har tappat enormt under våren och sommaren. Besöksflöden som vårens och sommarens helger, fester, turism och evenemang i vanliga fall medför har uteblivit.

Åtgärder till stöd för verksamheters ekonomi
• Ta inte ut någon avgift för markupplåtelsen för uteserveringarna under vintersäsongen 2020/2021.
• Ta inte ut någon avgift för markupplåtelse av dekorationer och varuvisningar under vintersäsongen 2020/2021.

Åtgärder för att öka stadskärnans attraktivitet och skapa flöden med hänsyn till smittspridning
Det handlar om att bjuda in folk till stan på ett säkert sätt, skapa och sprida flöden. Ombesörja luftiga utrymmen och utemiljöer som känns städade, trivsamma och upplevelserika. Viktigt att staden görs attraktiv i höst- och vintermörkret.

• Tillåt uteserveringarna att vara kvar över vintersäsongen (nov-mars).
• Tillåt mer aktivitet och initiativ i stadsmiljön såsom tex livespelningar av musiker på stan.
• Förläng Trafikkontorets Ta plats-initiativ med pop-upp sittplatser även under vintersäsongen. Möblera eventuellt om. Satsa även på lekplatser och utegym.
• Prioritera framkomligheten under byggtiden och kommunicera på positivt sätt hur man tar sig fram i city.
• Se över tillgängligheten på stadens parkeringar.
• Fortsätt extra städning av city och plantering av grönska.
• Satsa på extra vinterbelysning för att skapa ljus, attraktivitet och upplevelser under vintersäsongen.
• Hitta digitala lösningar för att stimulera besök av city och promenader på stan för att visa upp stadskärnan.
• Tidigarelägg investeringar i reparation och upprustning av gator.
• Ta fram en plan för att stimulera tillväxten i stadskärnan post-Corona.

Innerstaden Göteborg – Avenyföreningen – Nordstan – Svensk Handel – Göteborgs Restaurangförening – Föreningen Göteborgshotellen – Västsvenska Handelskammaren

 

Informationsmaterial från Göteborgs Stad

Göteborgs stad har tagit fram informationsmaterial kopplat till covid-19 och riktat till specifika målgrupper. Utöver fokus på att minska smittspridning är det också ett arbete i att förebygga social oro och psykisk ohälsa, som konsekvenser av pandemin. Inom Göteborgs stad sprids informationen på alla mötesplatser och publika verksamheter. Den är också tänkt att nå en bred spridning, exempelvis till lokala föreningar och affärsverksamheter.

Materialet som finns är affischer/skyltar, trycksaker och filmer. Form och innehåll kan väljas utifrån vad är lämpligast för den specifika platsen/verksamheten. Informationen kan spridas exempelvis genom att:

• sätta upp affischer i allmänna utrymmen, butiker etc.
• sprida flyers till besökare
• köra bildspel på digitala skärmar (material kompletteras vid önskemål)
• sprida materialet i sociala medier (material kompletteras vid önskemål)

Innehåll och budskap i materialet

Bromsa smittan covid-19/Håll avstånd
Information om Folkhälsomyndighetens Allmänna råd som visar hur smittskyddslagen ska användas. Länk till krisinformation. Håll avstånd – rädda liv. Se nedan: Affisch på svenska och flera språk. Flyer på svenska.

Våld i hemmet
När fler stannar hemma och det blir en pressad situation, till exempel på grund av arbetslöshet och oro inför framtiden, ökar risken för våld i hemmen. Det finns stöd och hjälp att få vid våldsutsatthet, både av Göteborgs Stad och ideella verksamheter. Se nedan: Affisch på svenska. Affisch på engelska.

Hjälp av en volontär
Riktar sig till äldre eller andra riskgrupper som behöver hjälp med att till exempel handla mat eller som är oroliga och behöver prata med någon? Genom Röda Korset går det att få hjälp av en volontär. Röda Korset har också en stödtelefon som man kan ringa under coronakrisen. Se nedan: Affisch på svenska och andra språk. Folder på svenska och engelska.

Sommarlovsaktiviteter 2020
Syfte är att föräldrar, barn och ungdomar ska hitta aktiviteter nära sig – särskilt viktigt den här sommaren då fler kommer vara kvar i Göteborg. Se nedan: Sommarlovsaktiviteter affisch och folder på svenska.

 

 

Kontakt:
Jessika Wassberg, 0733 -505 220, jessika@avenyn.se

 

Övriga frågor som gäller coronaviruset vill vi hänvisa er till Göteborg Stad, Krisinformation.se och Folkhälsomyndigheten för aktuell information. Se länkarna nedan:

 

Information med anledning av Coronaviruset från Göteborg Stad

Myndigheterna om det nya coronaviruset på Krisinformation.se

Frågor och svar om coronavirussjukdom covid-19 på Folkhälsomyndigheten