fbpx

Göteborg Citysamverkan ideell förening

Ett historiskt beslut togs på styrelsemötet i maj 2018. Styrelsen i Avenyföreningen beslutade att AVENYN PARADGATAN I GÖTEBORG AB ska medverka till bildandet av Göteborg Citysamverkan ideell förening och även teckna medlemskap i densamma.

Grundarna blir Avenyn Paradgatan i Göteborg AB, Innerstaden Göteborg AB, Nordstans samfällighet och Göteborgs Stad och själva bildandet skedde den 25 september 2018.

Föreningens ändamål ska vara att skapa en sammanhållen och ändamålsenlig gemensam hantering av strategiska frågor i samverkan med stadens fastighetsägare och handel, i syfte att på ett hållbart sätt utveckla Göteborgs stadskärna och dess attraktionskraft för både göteborgare och turister samt attrahera människor och företag till regionen.

Vi hoppas på ett mer kraftfullt samarbete med stadens politiker genom denna Citysamverkan. De viktiga frågorna kring investeringar, underhåll, tillgänglighet och trygghet för Göteborgs City ska hamna högt på agendan och Göteborgs City ska prioriteras.

Styrelsen har tagit beslut om dessa representanter till nya föreningen:
Ombud till föreningens bildande – Jessika Wassberg (Avenyföreningen)
Två representanter i styrelsen – Marina Fritsche (Wallenstam) och Lalle Morberg (Nordic Restaurant Group)
Lekmannarevisor – Lennart Österström (SEB)
Representant i valberedningen – Dag Agård (Wallenstam)

Länk till Göteborg Citysamverkan

Kontakt:
Jessika Wassberg, Avenyföreningen
0733-505 220
jessika@avenyn.se