fbpx

Publicerad 22 maj, 2015 - Blogg

Budgetförslag på 30 miljoner för upprustning av Avenyn

Bild: White Arkitekter
I de styrande politikernas budgetförslag för 2016 finns en mycket glädjande post för alla göteborgare och Avenyälskare.

De rödgrönrosa politikerna presenterade under veckan sitt budgetförslag för 2016. Däri finns förslaget om 30 mkr för upprustning av paradgatan. Satsningen är ämnad för den första etappen i upprustningen av Avenyn.

2009 tog stadsbyggnadskontoret fram “Program för utveckling av Heden och Avenyn”. Som ett resultat togs ett gestaltningsprogram för Avenyn och Lorensberg fram, som ska leda till en upprustning av stadsmiljön och höja kvaliteten på Avenyn och kringliggande gator. Gestaltningsprogrammet visar hur Avenyn kan utformas för att återta sin plats i staden som en stilig och praktfull paradgata. Utbyggnaden kommer att ske i etapper, samordnade med eventuella ombyggnader av befintliga fastigheter, med siktet på ett färdigställande år 2020. Därmed kan en invigning av hela gatan göras under Jubileumsåret 2021. Stadsutvecklingsprojektet drivs av Göteborgs Stad i samverkan med fastighetsägare i området samt Avenyföreningen.

Den 15 juni röstas det om 2016 år budget. Nu håller vi tummarna för att budgetförslaget för Avenyn ska gå igenom så att vår paradgata får det ansiktslyft gatan förtjänar.

– Äntligen! Vi ser fram emot att många års arbete, planering och skisser nu blir verklighet och något Avenyns besökare får se, känna och uppleva på riktigt, säger Madeleine Wahlberg, centrumledare på Avenyföreningen.