Utbildning 15 september: Säkerhet

Brand– och utrymningskunskap

Utbildningen riktar sig till alla anställda på en arbetsplats.
På varje arbetsplats finns ett antal hot som om olyckan är framme, kan kräva en snabb utrymning för att undvika personskador. Utbildad och riskmedveten personal är en av de bästa metoderna för att identifiera och förebygga faror.

För att minimera den tid som krävs från det att ett hot upptäckts till att evakueringen startas krävs kunskaper om larmens betydelse och vilka åtgärder var och en skall vidta vid larm.

Målgrupp:
Samtliga verksamheter

Omfattning:
Teoretisk del (inomhus)
• Brandskyddsorganisation
• Brandskyddsregler
• Lagar och myndigheter, räddningstjänsten
• Brand och dess utveckling, byggnadstekniskt brandskydd
• RÄDDA, VARNA, LARMA, SLÄCK och UTRYM

Praktisk del (utomhus)
• Handbrandsläckning teoretiskt samt praktisk handbrandsläckning
• Släckning av brand i kläder
• Släckning av brand i gryta

Datum:                            Torsdag 15 september 2022
Tid:                                   
Grupp 1 – kl. 09.00-12.00. Grupp 2 – kl. 13.00-16.00
Plats:                               
Vallgatan 25, högst upp i huset
Deltagarantal:              Max 15 personer/ grupp
Pris:                                   Kostnadsfritt för medlemmar i Avenyföreningen och Innerstaden Göteborg. No-showavgift på 250 kr om inte avanmälan görs
Anmälan senast:         12 september. Max 2 per medlemsföretag.
Övrigt:                              Fika serveras under första delen av utbildningen. Friska deltagare som bör ha oömma kläder, eftersom utbildningen sker delvis utomhus.

Anmäl dig här!

Vid frågor, kontakta:
Jessika Wassberg, Avenyföreningen, 0733- 505 220, jessika@avenyn.se
Erika Kern, Innerstaden Göteborg, 0709-63 23 72, erika.kern@innerstadengbg.se