fbpx

Publicerad 15 juni, 2013 - Blogg

Avenyns framtid på remiss

Avenyn_White700x350
Planerna för Avenyns framtida utveckling har nu gått ut på remiss till stadsdelsnämnder, bolag, förvaltningar, myndigheter med flera. Den 4 oktober var sista dagen för att lämna synpunkter. Om du är nyfiken på hur gestaltningsprogrammet ser ut är du välkommen att titta på det hos Stadsbyggnadskontoret.

Byggnadsnämnden beslutade den 20 juni 2013 att remittera gestaltningsprogrammet för Avenyn för att få in synpunkter, med syftet att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Samrådstiden var den 3 juli till den 4 oktober 2013. Syftet med gestaltningsprogrammet är att utgöra underlag för en upprustning och kvalitetshöjning av Avenyn och gatorna runt omkring som en grund för en positiv utveckling av stadsdelen.

Gestaltningsprogrammet finns på Göteborgs Stads hemsida. Gestaltningsprogrammet finns också tillgängligt på Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20, under samrådstiden. Besökstiden är på vardagar klockan 8.00-16.30.