fbpx

Publicerad 14 juni, 2012 - Hotell & service

Avenyn får efterlängtad ombyggnad


Avenyn ska byggas om och fräschas till. I augusti inleds projektet och resultat ska börja synas redan om ett år.
– Vi vill återupprätta detta finstråk med en twist som får Avenyn att sticka ut och forma en egen identitet bland europeiska städer, säger representanter från arkitektkontoret White som vunnit Stadsbyggnadskontorets upphandling.

Det har länge varit tal om att Avenyn, Göteborgs paradgata, behöver ett ansiktslyft. Stadsbyggnadskontoret har fått anbud från 13 olika arkitektkontor, alla med sina idéer om vad Avenyn behöver. Det blev till slut White som vann den långdragna kampen om att förvandla och förbättra gatan. Med inspiration från La Rambla i Barcelona, Champs-Elysees i Paris och Unter den Linden i Berlin är deras vision en gata, eller ett område, dit man vill komma som turist, och där alla göteborgare vill vara.

White kommer att arbeta efter principen att alla ska få plats: landslagshyllningar, demonstrationer, flanörer, konserter och shoppare. Det särpräglade göteborgska ska lyftas fram, samtidigt som den kulturella bredden ska bejakas.

Deras idé för Avenyn stämmer bra överens med Göteborgs stad uppdragsbeskrivning. Där säger de att de vill att Avenyn ska ”återta sin plats i staden som den paradgata den en gång har varit, stilig och praktfull”. Men, det är flera olika faser som väntar innan arbetet kan börja på riktigt.
– Första steget blir att reda ut strukturer, som kollektivtrafik och olika funktioner i gaturummet ner till idéer för hur de olika delarna ska gestaltas, säger Kajsa Räntfors, handläggare på stadsbyggnadskontoret i Göteborg och fortsätter:
– Ambitionen är att redan tidigt hitta delar som vi kan genomföra för att visa att arbetet pågår. Det kan handla om belysning eller något annat konkret.

Projektet påbörjas redan nu i augusti.
– Vissa saker kan vara på plats sommaren eller hösten 2013. Men det stora blir 2014 när hela Avenyn byggs om, säger Kajsa Räntfors.