fbpx

Vision och handlingsplan

Vision

Avenyföreningens vision ska fungera som vägledning och inspiration – ett underlag för beslut som fattas och aktiviteter som genomförs för att Avenyn ska vara något som göteborgare är stolta över och gärna besöker. Ambitionen är att år 2021, när Göteborg fyller 400 år, så är vår vision verklighet.

”Avenyn ska bli en utåtriktad, levande och kontinental paradgata med internationell attraktionskraft och en puls för hela regionen. Det unika området ska sticka ut och forma en egen identitet som stärker Göteborgs varumärke bland europeiska städer.”

Avenyn 2021
Kontinental
Unik
Levande

Handlingsplan

För att leva upp till visionen tar Avenyföreningen varje år fram en handlingsplan för vad Avenyföreningen, tillsammans med sina medlemmar, ska arbeta med och efter.

HANDLINGSPLAN 2019