fbpx

Vision och handlingsplaner

Vision

Avenyföreningens vision ska fungera som vägledning och inspiration – ett underlag för beslut som fattas och aktiviteter som genomförs för att Avenyn ska vara något som göteborgare är stolta över och gärna besöker.

”Avenyn ska bli en utåtriktad, levande och kontinental paradgata med internationell attraktionskraft och en puls för hela regionen. Det unika området ska sticka ut och forma en egen identitet som stärker Göteborgs varumärke bland europeiska städer.”

Huvudmål

Höja Avenyområdets image som självklar mötesplats och destination för både göteborgaren och turisten.

Verksamhetsområden

För att nå målet arbetar Avenyföreningen med tre verksamhetsområden:

  • Platsutveckling
  • Marknadsföring
  • Avenyn-Community

 

Handlingsplan Platsutveckling 2020 >>

Läs vår handlingsplan för hur vi arbetar med utvecklingen av Avenyområdet i rent-, snyggt-, tryggt- och tillgänglighetsfrågor samt som destination. Genom att vara en aktiv medlem i Göteborgs Citysamverkan vill vi också öka fokus på stadskärnans kvaliteter och utmaningar.

Handlingsplan Marknadsföring 2020 >>

För att öka besöksantalet och kundunderlaget till området arbetar vi med destinationsmarknadsföring, marknadsföringstjänster och evenemang.

Handlingsplan Avenyn-Community 2020 >>

Vi arbetar för en stark gemenskap, ökat nätverkande och kompetensutveckling hos medlemsföretagen.