västlänken haga avenyn
Bild: Stadsutveckling Göteborg

Västlänken

Göteborg ska utvecklas till en grön och nära storstad i en växande och hållbar region. Västlänken är en av förutsättningarna för att detta ska bli möjligt. Västlänken kommer att öka kapaciteten för tåg i Göteborg, göra det smidigare att åka kollektivt och bidra till stadsutvecklingen i stort. Den 30 maj 2018 togs första spadtaget i bygget av Västlänken.

Västlänken planeras öppna för trafik i december 2026.

Läs mer