fbpx

Västlänken Korsvägen

Information Västlänken

Här läggs aktuell information om byggandet av Västlänkens deletapp Korsvägen upp.

Du hittar mer information på:
Trafikverkets hemsida med nyheter och information för deletapp Korsvägen
Trafiken.nu med aktuell trafikinformation

2020-05-08 Presentation från medlemsmöte inför trafikomläggningen i sommar
– Ladda ned presentationen

2019-10-21 Förberedelser vid Södra Vägen inför trafikomläggning sommaren 2020
-Läs mer på Trafikverket .se

2019-02-08 Information om byggplank
Byggplanken som sätts upp under byggtiden kommer att användas till information, hänvisning, kreativa ytor och övriga ytor.
Se hur det kommer att se ut runt Korsvägen under etapp 1 och etapp 2.

2018-11-16 Trafikförändringar vid Korsvägen
Ett körfält på östra sidan av Korsvägen, strax före korsningen Korsvägen/Örgrytevägen, och ett körfält på Örgrytevägen österut, mittemot Svenska Mässan stängs av. Det gör att fordonstrafiken som kör från Korsvägen mot Liseberg får samsas i ett körfält. Läs mer